120+ Split Transitions Pack – 120 mẫu chuyển cảnh kiểu Split

Feb 14, 2020
DESIGN ASSET
1 0

120+ Split Transitions Pack là bộ hơn 120 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho After Effect (có thể hoạt động được với Premiere Pro)

Thông tin chi tiết:

  • Resolution: 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC2017+ – Hoạt động được cả trên Premiere Pro (Có video hướng dẫn kèm theo)
  • No Plugins
  • Chi tiết xem tại đây: Motionarray

120 Split Transitions Pack 345820

https://www.fshare.vn/file/6E9RUPP7KXPI

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  95+ Glitch Transitions - 95+ hiệu ứng chuyển cảnh "trục trặc" cho Premiere Pro

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.