1Stellar Phoenix Mac Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên Mac

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Mac data recovery software to restore documents, photos, music or videos lost due to deletion from any HFS, HFS+, FAT, ExFAT and NTFS format based file system

  • Perform Mac file recovery on iMac, MacBook Pro, Air, Mac Mini, Mac Pro
  • Enables smooth data recovery from encrypted file systems
  • Recovers all deleted files with their original file names
  • Supports RAW recovery on lost volumes
  • Supports Time Machine Backup drive recovery
  • Compatible with the latest Yosemite 10.10

1Stellar Phoenix Mac Data Recovery

https://www.fshare.vn/file/B7RZFTMDNYLT

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hướng phục hồi dữ liệu từ ổ cứng gắn ngoài trên MacBook với EaseUS Data Recovery for Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.