1Stellar Phoenix Mac Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên Mac

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Mac data recovery software to restore documents, photos, music or videos lost due to deletion from any HFS, HFS+, FAT, ExFAT and NTFS format based file system

  • Perform Mac file recovery on iMac, MacBook Pro, Air, Mac Mini, Mac Pro
  • Enables smooth data recovery from encrypted file systems
  • Recovers all deleted files with their original file names
  • Supports RAW recovery on lost volumes
  • Supports Time Machine Backup drive recovery
  • Compatible with the latest Yosemite 10.10

1Stellar Phoenix Mac Data Recovery

https://www.fshare.vn/file/B7RZFTMDNYLT

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Wondershare Recoverit - Phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp của Wondershare

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới