1Stellar Phoenix Mac Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên Mac

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Mac data recovery software to restore documents, photos, music or videos lost due to deletion from any HFS, HFS+, FAT, ExFAT and NTFS format based file system

  • Perform Mac file recovery on iMac, MacBook Pro, Air, Mac Mini, Mac Pro
  • Enables smooth data recovery from encrypted file systems
  • Recovers all deleted files with their original file names
  • Supports RAW recovery on lost volumes
  • Supports Time Machine Backup drive recovery
  • Compatible with the latest Yosemite 10.10

1Stellar Phoenix Mac Data Recovery

https://www.fshare.vn/file/B7RZFTMDNYLT

Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Tenorshare Any Data Recovery - Phần mềm phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.