40 Vintage Photoshop Actions - 40 Action phong cách cổ điển - Apps, Games, Tips for macOS

40 Vintage Photoshop Actions – 40 Action phong cách cổ điển

Aug 13, 2019
Action & Presets
0 0

Trọn bộ gồm 40 action chỉnh màu phong cách Vintage (cổ điển, máy Film) trong 1 file .ATN duy nhất.

Tương thích với Photoshop (English versions) CC,CC15,CC17,CC18 & CC19 (Creative Cloud) All Version

Chi tiết: https://creativemarket.com/DreamColors/3941798-40-Vintage-Photoshop-Actions

CM 40 Vintage Photoshop Actions 3941798

https://www.fshare.vn/file/L83GQ3W3DDI4

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Action tại đây: Hướng dẫn sử dụng Action trên Photoshop mac

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới