5 Instaland Mobile Lightroom Presets – Preset màu cho Lightroom Mobile

Nov 30, 2019
Action & Presets
0 0

5 UNIQUE LIGHTROOM PRESETS / MOBILE Presets / PC Presets

Thông tin cơ bản:

  • File: DNG
  • Tương thích: Adobe Lightroom Mobile
  • Chi tiết xem tại đây: Designbundles

db_373972-5-instaland-mobile-lightroom-presets-insta-photogr

https://www.fshare.vn/file/R1MTWT4VQTME

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MELISSA MARSHALL COLOR PRESETS –Bộ Preset Lightroom trị giá 118$

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.