540+ Cinematic LUTS Pack – 640studio – 500+ Luts chỉnh màu cho video

Aug 2, 2019
DESIGN ASSET
1 0

540+ Cinematic LUTS Pack – Pack Luts Bộ lọc màu dành cho Pre đang được bán thương mại trên 640studio với giá $99

Pack bao gồm hơn 500 preset lọc màu đỉnh cao của 640studio, được cài đặt sẵn với định dạng .cube tương thích với nhiều phầm mềm biên tập video.

Xem chi tiết tại đây: 640Studio

Pack bao gồm:

  • LUTs come in .3DL & .CUBE versions
  • Tương thích: Da Vinci Resolve, Adobe Premiere Pro CC+, Adobe After Effects CS6+, bất kỳ PM nào hỗ trợ định dạng LUTs.

540_luts 640 STUDIO

https://www.fshare.vn/file/XWF57AKPLKRW

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.