ActiveDock – Thay đổi cách hiển thị của thanh Dock

Aug 12, 2019
Lifestyle
2 0

Các ứng dụng Launcher giúp tăng cường khả năng trải nghiệm MacOS trên thanh Dock như uBar, HyperDock…. ActiveDock là một trong những lựa chọn được nhiều bạn lựa chọn gần đây.

Characteristics

  • Save time when working with many applications at once.
  • Quick access to applications and documents you need.
  • Customize the look and custom icons for applications.
  • “Start” button to start Windows style applications.
  • Create groups and application folders and documents for quick access.
  • Hide or exclude application icons in the Dock.

ActiveDock_1.1

https://www.fshare.vn/file/A1ZMU6Y5ITBS.

ActiveDock_1.1.4

https://www.fshare.vn/file/Y8ZYKOGY7R2O

ActiveDock_1.1.5

https://www.fshare.vn/file/8L4IXT3OW6VM

ActiveDock_1.1.6

https://www.fshare.vn/file/7BN38L3B1W7Z

ActiveDock_1.1.7

https://www.fshare.vn/file/NPDDHZCDLJPP

ActiveDock_1.1.9

https://www.fshare.vn/file/O1UVJUCU1A12

ActiveDock_1.1.10

https://www.fshare.vn/file/TTD59KT4VT52

ActiveDock_1.1.11

https://www.fshare.vn/file/KE1MSUL5LDP9

ActiveDock_1.1.12

https://www.fshare.vn/file/982CCCFUQSK4

ActiveDock 1.1.16

https://www.fshare.vn/file/J17M97WN93FI

ActiveDock 1.1.18

https://www.fshare.vn/file/HK83I2GVQSHQ

ActiveDock 1.1.19

https://www.fshare.vn/file/SNMWE1MRP2RE

ActiveDock 1.1.20

https://www.fshare.vn/file/HFDB9Z1TR41I

ActiveDock 1.1.21

https://www.fshare.vn/file/8OFTMCIBROQF

ActiveDock 1.1.22

https://www.fshare.vn/file/2YG3TK4MG7AL

ActiveDock 1.1.3

https://www.fshare.vn/file/LBKKXQKCQDGT

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Slidepad - Mang đa nhiệm kiểu của iPad lên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới