Hnmac

Adobe Zii 2020 5.3.2 – Cr4ck các ứng dụng trong bộ Adobe 2020

16/02/2021
FEATURED
65 28
Laptopvang

Adobe Zii thì đã quá nổi tiếng trong việc “Thuốc” bộ ứng dụng của Adobe, Topic cũ mình vẫn cập nhật các bản Adobe Zii dành cho các bản Adobe CC 2019. Riêng các bản Adobe Zii (từ Adobe Zii 5.0 trở đi). Mình sẽ post tại topic này.

Adobe Zii CC 2019

Adobe Zii là phần mềm chuyên “thuốc” các ứng dụng của Adobe, chắc chắn các bạn đã biết. Chỉ việc tải Adobe zii về, chạy file và nhấn vào Patch or Drag là gần như mọi ứng dụng của Adobe đều bị xử đẹp.

Chú ý: Từ bản Adobe Zii 5.0.0 mình up tại đây thì Adobe Zii chỉ tìm và diệt các bản 2020 nên nhấn Patch or Drag không ảnh hưởng đến các bản CC 2019 đang cài sẵn.

Adobe Zii 2020 5.2.8

www.fshare.vn/file/15D48HITBTXW

Adobe Zii 2020 5.2.8

www.fshare.vn/file/XVEZH8DXADRF

Adobe Zii 2020 5.3.0

www.fshare.vn/file/OJHHNMU6Y259

Adobe Zii 2020 5.3.1

www.fshare.vn/file/YZUZ6L84I2DF

Adobe Zii 2020 5.3.2

www.fshare.vn/file/6E58IM98Z342

Adobe Zii 5.0.0

www.fshare.vn/file/E9QQ8NCEP2XA

Adobe Zii 5.0.1

www.fshare.vn/file/YSUJXT1BA8YY

Adobe Zii 5.0.2

www.fshare.vn/file/IFEEHY4FK885

Adobe Zii 5.0.3

www.fshare.vn/file/TUIRZDNV4PZH

Adobe Zii 5.0.4

www.fshare.vn/file/OFSFIY4D9T63

Adobe Zii 5.0.5

www.fshare.vn/file/P9S1FSGLCNYL

Adobe Zii 5.0.6

www.fshare.vn/file/XU8BLSUPNWCN

Adobe Zii 5.0.7

www.fshare.vn/file/79EYERDB8VJP

Adobe Zii 5.0.8

www.fshare.vn/file/MH9IKZ2ZLPI4

Adobe Zii 5.1.0

www.fshare.vn/file/XDP7L5L9AFX8

Adobe Zii 5.1.1

www.fshare.vn/file/78AIE9RUPP46

Adobe Zii 5.1.2

www.fshare.vn/file/J6XVE2TPRGQ2

Adobe Zii 5.1.3

www.fshare.vn/file/OFTK3GPW6UIQ

Adobe Zii 5.1.4

www.fshare.vn/file/3579HBV6WU64

Adobe Zii 5.1.5

www.fshare.vn/file/TPSLAF1LLXOC

Adobe Zii 2020 5.1.6

www.fshare.vn/file/XYO9XOBBBEP5

Adobe Zii 2020 5.1.7

www.fshare.vn/file/NDMSR69KT62J

Adobe Zii 2020 5.1.8

www.fshare.vn/file/RQ57ALVBN4C1

Adobe Zii 2020 5.1.9

www.fshare.vn/file/FHSC2ZH64R9O

Adobe Zii 2020 5.2.0

www.fshare.vn/file/5ITAN6MDNU5T

Adobe Zii 2020 5.2.1

www.fshare.vn/file/FNSR53RDAZWB

Adobe Zii 2020 5.2.2

www.fshare.vn/file/19UBQI2FQ59H

Adobe Zii 2020 5.2.3

www.fshare.vn/file/NFY7VKUCUY1Y

Adobe Zii 2020 5.2.4

www.fshare.vn/file/YETLBI9KS1FQ

Adobe Zii 2020 5.2.5

www.fshare.vn/file/TZB8WOBCGX5J

Adobe Zii 2020 5.2.6

www.fshare.vn/file/JAIHMESLBIE4

Adobe Zii 2020 5.2.7

www.fshare.vn/file/872DHX25BTZ7

Adobe Zii 2020 5.3.2

www.fshare.vn/file/6E58IM98Z342

Các bản Adobe mình Post sau này 24/10/2020 sẽ thuốc bằng Zii 6.x tại đây

Trường hợp đã tắt SIP và Gatekeeper nhưng mở file vẫn lỗi bạn đọc thêm bài này

Các bản Adobe CC 2019 thì tải Adobe Zii CC 2019 tại đây: Adobe Zii CC 2019 

Khi cài bản trên Creative Cloud bạn nên check các thay đổi trong Zii (mình có post ở dưới), xem Zii bản mới nhất trên Cloud có được Zii hỗ trợ hay chưa? Nếu có thì bạn có thể cài trực tiếp từ Creative Cloud, nếu không bạn nên tải bộ cài tại maclife, bên trong đều có bản Zii phù hợp với bộ cài.

Lúc cài cứ thoải mái đăng nhập tài khoản Creative Cloud, có thể dùng Facebook, Gmail để login cũng được. Sau khi cài xong các bạn nên vào Creative Cloud tắt Update. Như hướng dẫn trong hình dưới.

Cr4ck xong còn màn hình trial và đếm ngày sau khi mở thì kệ nó nha, mất màn hình thông báo trial lớn lúc khởi động là được (miễn đừng update)

Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

Nhấn để xem chi tiết

What’s New in Adobe Zii 5.3.2

Hỗ trợ thêm:

 • Adobe_Photoshop_2020_v21.2.5

What’s New in Adobe Zii 5.3.1

 • Adobe InCopy 2020 v15.1.3
 • Adobe InDesign 2020 v15.1.3

What’s New in Adobe Zii 5.3.0

Hỗ trơ thêm:

 • Adobe Photoshop 2020 v21.2.4
 • Adobe Dimension 3.4

What’s New in Adobe Zii 5.2.9

Sửa lỗi:

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 “STOP working immediately”

What’s New in Adobe Zii 5.2.8

Hỗ trơ thêm:

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048
 • Adobe InCopy 2020 v15.1.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.1.2

What’s New in Adobe Zii 5.2.7

Hỗ trợ các bản sau:

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20043
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.4
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.10
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.3
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.4
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.3
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.4
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.29
 18. Adobe XD v24.0 – 33.1.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.6

– Fix lỗi Crash Adobe Media Encoder

What’s New in Adobe Zii 5.2.5

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20041
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.3
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.9
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.2.2
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.3.2
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.2
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.3.2
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.25
 18. Adobe XD v24.0 – 31.2.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.4

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20074

What’s New in Adobe Zii 5.2.3

Added:

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.009.20067
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.2
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.8
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.2.1
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.3
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.3.1
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.1
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.3.1
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.20
 18. Adobe XD v24.0 – 31.0.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.2

Added:

Adobe After Effects 2020 v17.1.1
Adobe Animate 2020 v20.0.5
Adobe Audition 2020 v13.0.7
Adobe Bridge 2020 v10.1
Adobe Character Animator 2020 v3.3.1
Adobe Dimension v3.3
Adobe Dreamweaver 2020 v20.2
Adobe Illustrator 2020 v24.2
Adobe InCopy 2020 v15.1
Adobe InDesign 2020 v15.1
Adobe Lightroom Classic v9.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.3
Adobe Photoshop 2020 v21.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.3
Adobe Premiere Rush v1.5.16
Adobe XD v30.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.2.1

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20067
Adobe After Effects 2020 v17.1
Adobe Audition 2020 v13.0.6
Adobe Bridge 2020 v10.0.4
Adobe Character Animator 2020 v3.3
Adobe Illustrator 2020 v24.1.3
Adobe InCopy 2020 v15.0.3
Adobe InDesign 2020 v15.0.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.2
Adobe Photoshop 2020 v21.1.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.2
Adobe Premiere Rush v1.5.12
Adobe XD v29.2.32

What’s New in Adobe Zii 5.2.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.6
 • Adobe Animate 2020 v20.0.3
 • Adobe Audition 2020 v13.0.5
 • Adobe Dimension v3.2
 • Adobe Lightroom Classic v9.2.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.2
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.1
 • Adobe Premiere Rush v1.5.8
 • Adobe XD v28.5.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.9

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20042
 • Adobe After Effects 2020 v17.0.5
 • Adobe Audition 2020 v13.0.4
 • Adobe InCopy 2020 v15.0.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.0.2
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.4
 • Adobe Premiere Rush v1.5.2
 • Adobe XD v28.2.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20034
 • Adobe Animate 2020 v20.0.2
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.3
 • Adobe Dimension v3.1.1
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.1
 • Adobe Illustrator 2020 v24.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5
 • Adobe XD v27.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.7

 • Adobe XD v26.0.22
 • Adobe Photoshop Elements 2020.1 (Build 20200120.m.139570)

What’s New in Adobe Zii 5.1.6

 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.3
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.3
 • Adobe XD v25.3

What’s New in Adobe Zii 5.1.5

Added:
Adobe After Effects 2020 v17.0.2
Adobe Media Encoder 2020 v14.0.1
Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.4

Added:
Adobe Audition 2020 v13.0.2
Adobe Bridge 2020 v10.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.3

Added:

 • Adobe Photoshop Elements 2020 v18.1
 • Adobe Premiere Elements 2020 v18.1
 • Adobe XD v25.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.2

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20061
 • AAdobe Illustrator 2020 v24.0.2
 • Adobe XD v25.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.1

Added:
• Adobe Acrobat DC v19.021.20058
• Adobe Character Animator 2020 v3.1
• Adobe Dimension v3.1
• Adobe Lightroom Classic v9.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.1
 • Adobe Animate 2020 v20.0.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0.1
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20056
 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.1
 • Adobe XD v24.3.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.7

Added:

 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.1
 • Adobe XD v24.2.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.6

Added:

What’s New in Adobe Zii 5.0.5

What’s New in Adobe Zii 5.0.4

What’s New in Adobe Zii 5.0.3

What’s New in Adobe Zii 5.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.0

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên


Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
Subscribe
Notify of
guest
122 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
チーサン ホ
チーサン ホ
3 months ago

add ơi sao lúc tắt ship đánh đúng cú pháp rồi mà hiên lỗi comand not found trong terminal ak

Linh
Linh
4 months ago

có bản Ps AI 2021 rồi ad ơi, ko dùng patch cũ dc nữaaaaaaa

Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
4 months ago

có bản zii mới chưa AD ơi

Thank
Thank
4 months ago

Mình tải về xong drag drop Illustrator vào nó hiện thế này thì là không crack được hay mắc lỗi gì vậy ad?

03670979-694E-4C67-AC5F-7F69BDC2235E.png
Phuong-Thanh-Le
4 months ago
Reply to  Maclife.vn

mình cài được rồi nha, cảm ơn bạn

Tien
Tien
4 months ago

Ad ơi của mình adobe acrobat sau khi dùng zii thì nó cứ hiện lên bảng: adobe acrobat wants to use your confidential information stored in v4.services.acrobat.com in your keychain. Mình điền xong acrobat chạy và nó lại hiện lại bảng. điền lần thứ 3 thì nó tự động tắt luôn. Tại mình lỡ ấn vào dùng thử 7 ngày của nó:(. Bản của mình là v20.012.20048. Giúp mình với.

Last edited 4 months ago by Tien
Akon
Akon
5 months ago

Khi nào thì có bản cập nhật mới nữa vậy Ad. Acrobat lên v20.012.20043 mất rồi 🙁

Hoai-Duc
5 months ago

em bị lỗi thế này làm sao để crack đc a ơi

Ảnh chụp Màn hình 2020-09-21 lúc 00.08.09.png
vinh
vinh
5 months ago

làm sao biết Zii nào phù hợp vậy admin, Ở trên em chỉ thấy tên Zii, mà không thấy phiên bản có thể Zii áp dụng.

Kien-Vu
Kien-Vu
5 months ago

cho mình hỏi chút. mình đã cài đc nhưng lúc vào Creative Cloud để tắt update thì ko vào đc. nó cứ hiện màn hình trắng xóa ko biết sao. mong ad chỉ giùm ak.

Screen Shot 2020-08-22 at 16.59.16.png
Kien-Vu
Kien-Vu
5 months ago
Reply to  Maclife.vn

tại mình cũng ko để ý lúc cài. thế giờ cứ để vậy thôi ak. liệu nó có tự động update ko ad nhỉ

Long
Long
6 months ago

Mình crack được nhưng không mở được “Creat New” trong AI, giúp mình với

Dương
Dương
6 months ago

Ad cho e hỏi lỗi này là bị sao ạ. Mong ad chỉ giúp e vs ạ. E cảm ơn ad.

Uyen
Uyen
6 months ago

thanks ad rất nhiều, bài viết rất dễ hiểu, e đã cài và chạy thành công cực kì luôn ạ!

Toàn
Toàn
7 months ago

AD xem giúp em có cách nào khắc phục vô lại AI k ạ ?

Hoang
Hoang
8 months ago

Sau khi crack xong nhấn export as thì toàn bộ các tính năng của photoshop bị ẩn hết. AD có biết tại sao không?

Bảo
Bảo
8 months ago

Hiện tại sau khi Crack và hết các ngày Trial thì mở photoshop cứ hiện ra bản thông báo này đầu tiên.
Ad xem giúp mình với.

Bùi Thị Minh Trang
Bùi Thị Minh Trang
8 months ago

Hi ad em đang bị lỗi này, mong ad khai sáng giúp em ạ
bản adobe zii 2020 5.2.0
adobe premier pro 2020

Bảo
Bảo
9 months ago

Chào ad, mình cài Adobe Zii 2020 5.2.0 vào và đã báo crack thành công đối với PHotoshop 21.1.2 nhưng trong photoshop vẫn báo đang là Trial là sao vậy ad? Mình có đính kèm hình, Ad xem thử.
Thanks

pvph0ng
pvph0ng
10 months ago

Admin cho mình hỏi là hôm nay mình cài Adobe premiere 2020 ver 14.1 từ Creative cloud. Nhưng chắc bản adobe zii 5.19 chưa crack được nên khi mình bật ứng dụng lên xong là nó mất luôn

pvph0ng
pvph0ng
10 months ago
Reply to  Maclife.vn

Mình mới tải lại bản Premiere 14.0.4 CR. Hiện tại đã cài được rồi nhưng khi crack bằng zii 5.19 thì báo ko support. Mình crack bằng cách kéo ứng dụng vào phần patch

pvph0ng
pvph0ng
10 months ago
Reply to  Maclife.vn

Mình crack được r, mình cảm ơn.
Bạn cho mình hỏi thêm là Mac OS Catalina có dùng được bản Premiere 2018 ko nhỉ? mình dùng bản 2020 hơi chậm

Kien Cuong Bui
Kien Cuong Bui
10 months ago

bản 5.1.9 crack dc ps và Ai, nhưng chưa crack dc Lr Ad ơi

Huy Thành
Huy Thành
9 months ago
Reply to  Maclife.vn

mình đã tắt sip và khi cr4ck nó ra lỗi này ad ơi

Slash
Slash
10 months ago
Reply to  Kien Cuong Bui

bạn dùng 5.1.8 crack lại LR hen, kéo LR thả zô đó. mình mới làm được nè ^^

Ken
Ken
10 months ago

Admin ơi, Admin biết cách xử lý hiện tượng báo sử dụng ứng dụng lậu không ạ ? Nó cứ hiện bảng thông báo lên và bắt mua bản quyền, rất khó chịu ạ. Please help ! Lỗi Adobe Genuine Software Integrity Service

sơn
sơn
10 months ago

sao mình tải lightroom ở creative cloud và dùng zii 5.1.9 vẫn bị báo hết hạn thế ad

sơn
sơn
10 months ago
Reply to  Maclife.vn

vậy giờ mình tải lightroom 2019 đc ko ad

Khoa Nguyen
Khoa Nguyen
10 months ago

Ad ơi, mình đã tắt GK, tắt SIP nhưng vẫn không chạy được Zii, mình xài Catalina 10.15.2. Hướng dẫn giúp mình nhé, cảm ơn ad.

Nhật
Nhật
10 months ago

là sao vậy ad?

Nhật
Nhật
10 months ago
Reply to  Nhật

đây

Sano Hayato
Sano Hayato
10 months ago
Reply to  Nhật

Mình cũng bị tương tự, ko biết sao nữa T.T

Hai BT
Hai BT
11 months ago

Adobe Acrobat thuốc xong là nó ngủm luôn, nhảy tưng tưng 2 cái là đứng hình và không chạy được. Ad có cách nào giúp không ?

Trần Toàn
Trần Toàn
11 months ago
Reply to  Maclife.vn

Muốn tự tắt tự động cập nhật cho adobe acrobat thì làm sao ad? đang cài bản 20058 mà nó cứ cập nhật bảng mới nhất

Huong Nguyen
Huong Nguyen
11 months ago

Chào admin, sau khi em tải xong, tắt Gate Keeper, nhấn Pitch or Drag rồi thì nó không hiện ra ứng dụng nào. Bây giờ em cần phải làm gì ạ :((

MInh
MInh
11 months ago

Ad cho mình hỏi là patch xong thì có phải chặn internet adobe như lúc trước không vậy?
Thanks

Trần Phương
Trần Phương
11 months ago

Chào ad, đã thử tải nhiều file Photoshop từ link trên về cài nhưng đều bị lỗi nó hiển thị dấu X chỗ file cài đặt, bấm vào báo lỗi cần Update.
Có cách nào để cài được ko ạ, nhờ ad hỗ trợ giúp, cảm ơn.

Đào Lê Anh
Đào Lê Anh
11 months ago
Reply to  Maclife.vn

Mình cài báo lỗi vậy thì làm sao vậy bạn: The application “Install” can’t be opened.
Mò hoài không được

BangBang
BangBang
1 year ago

mới cài Photoshop 21.1.0. Zii hiện tại chưa thuốc được. Làm sao để downgrade Photoshop xuống bản thấp hơn đây? Creative Cloud mới không cho chọn cài những version cũ như trước nữa 🙁

KTT
KTT
1 year ago

Cho em hỏi sau khi e tải về và cài đặt thì nó bị như này là sao ạ ?

Trung Nhân
Trung Nhân
1 year ago

Lỗi rồi ad.

Catz
Catz
1 year ago

Hi admin, mình có down bản zii 5.1.8 nhưng khi mở máy báo lỗi file và bắt phải eject zii.

ndh
ndh
1 year ago
Reply to  Catz

Bạn bật Cmd lên và nhập
sudo spctl–master-disable
Nhập pass rồi bật lại Privacy sẽ hiện ô Anywhere.
Bật Zii lại ok rồi đó.

Mình đang gặp vấn đề vì bộ zii chưa có 5.1.9 cho bản cài after effects 17.0.3 =.=

Duy Tuấn
Duy Tuấn
1 year ago

Ad adobe lightroom trên App Store rồi tải adobe zii 5.1.8 trên này nhưng sao ko crack được vậy ạ

Nathan Luu
Nathan Luu
1 year ago

ad ơi ! mình down Zii 2020 nhưng cài xong mở lên nhận được thông báo thế này thì làm thế nào ạ?

WPFast
WPFast
1 year ago

Sáng nay 23/01/2020, em ngu ngu update Photoshop 2020 Dùng Adobe Zii 5.1.5 ko crack được nên bị lỗi không khởi động được. . giờ mới 22h 23/01 Ad đã up bản 5.1.6 nên mọi thứ đã OK… em cảm ơn ad nhiều lắm.

Phong Domo
Phong Domo
1 year ago

mình bị này có pphải do up bản mới nhất hay IOS mới không AD?

Đinh Bảo Ngọc
Đinh Bảo Ngọc
1 year ago

Mình đã tải Adobe Promiere Pro 2020 trực tiếp trên Creative Cloud và tải Adobe Zii 5.1.4 trên trang này. Nhưng vẫn hiện cái này thì sao ạ ? Mình vẫn ấn OK cho đến khi complete. Nhưng sau đó không mở được Pr nữa. Giúp mình với ạ

WPFast
WPFast
1 year ago

bạn tải Adobe Zii 1.5.6 ngày 23/01/2020 ở trên là crack được nhé!

Trang
Trang
1 year ago

em chạy zii xong nó hiện như này là dùng được đúng ko ạ?

long
long
1 year ago

ad ơi! cho e hỏi , e đã tắt mạng và thuốc, nhưng nó vẫn ghi 5 days left lỡ e xài hết 5 ngày e ko đc xài nữa thì sao ạ

Huy
Huy
1 year ago

Your works are fabulous

Đỗ Hồng Sơn
Đỗ Hồng Sơn
1 year ago

Em lỡ cập nhập lightroom 2020 lên ver 9.1 🙁 Khi nào mới có adobe zii bản 5.0.9 ạ 🙁

My Nguyen
My Nguyen
1 year ago

chào ad, em cảm ơn ad đã hướng dẫn thật chi tiết và dễ hiểu. Em có tải AI 2020 24v.0.1, đã tải adobe zii 5.0.8, đã tắt gatekeeper, đã patch thành công, khi patch có tắt wifi đi, nhưng khi bật phần nềm AI lên, nó vẫn hiện chữ “4days trial left”. Như vậy có nghĩa là em chưa “thuốc” được đúng không ạ?

Hiển Hồ
Hiển Hồ
1 year ago

Có ai sử dụng bản 5.0.8 bị lỗi đòi mật khẩu keychain không?

HIỂN HỒ
HIỂN HỒ
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Cám ơn Ad. Mình đã làm được.

Bao
Bao
1 year ago

Ad cho mình hỏi sau khi đã crack Photoshop xong thì mình xoá cái Adobe Zii này đi có được không?

Khánh Lê
Khánh Lê
1 year ago

Mình có cài Premiere Pro 2020 trực tiếp trên Creative Cloud nhưng Zii 5.0.7 không dùng được huhu

Khánh Lê
Khánh Lê
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Vì mình cài không được nên mới đành phải cài trực tiếp trên Cloud ấy, cài nó cứ báo lỗi 182

Trương Huy
Trương Huy
1 year ago

Mình cài Premiere Pro 2020 theo link này maclife.vn/adobe-premiere-pro-2020-phan-mem-dung-phim-chuyen-nghiep-moi-nhat-cua-adobe.html

Sau khi cài xong thì mình dùng Zii đi kèm, có dùng cả Zii 5.0.7 nữa, nhưng khi kéo app vào thì nó chỉ báo Completed, không chạy gì, không bắt mình nhập mật khẩu. Nên mình nghĩ có lẽ sau 7 ngày mình sẽ không dùng tiếp dc. Và đúng là vậy, hiện tại mình chạy app lên thì nó báo bắt Buy now, còn không thì Quit. Sao mình thấy bên trên list ra là Premiere Pro 2020 đã được hỗ trợ rồi mà. Ad vui lòng giúp mình nhé.

Trương Huy
Trương Huy
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình dùng bản Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.0.572 mà bạn up lên ấy, down về và cài bình thường, dùng Zii 5.0.7 kèm theo, nhưng hiện tại khi hết trial thì nó không cho vào nữa

Sangdm
Sangdm
1 year ago
Reply to  Trương Huy

Mình cũng bị y chang :)))

Hưng
Hưng
1 year ago

Xin vui lòng giúp mình! Mình update lên MacOS 10.15 Catalian và toàn bộ Adobe của mình không còn xài được nữa. Nay mình down AI 2020 về cài theo hướng dẫn nhưng lại gặp vấn đề này.

Mình đã tắt Gatekeeper và SIP theo hướng dẫn nhưng vẫn không thể nào hoàn tất bước cài đặt bản AI. Xin cảm ơn!

Hưng
Hưng
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Vậy giờ mình cài từ creative cloud xong dùng Zii bẻ hả ad?

Khoi
Khoi
1 year ago

ad ơi mình dùng Zii bản mới nhất 5.0.6 crack Photoshop ver 21.0.1 báo lỗi ạ, crack xong bật Ps không lên nữa

KHOI
KHOI
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

dạ mình cảm ơn ạ

Bảo
Bảo
1 year ago

ad ơi, em cập nhật ở trên creative clound xong 1 số bản 2020 thì em cần làm thế nào để crack ạ

Zan Nguyen
Zan Nguyen
1 year ago

có tác dụng cho OS Catalina chưa ad ơi?

122
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x