Adobe Zii 2020 5.2.4 – Cr4ck các ứng dụng Adobe 2020

Jul 29, 2020
FEATURED
51 20

Adobe Zii thì đã quá nổi tiếng trong việc “Thuốc” bộ ứng dụng của Adobe, Topic cũ mình vẫn cập nhật các bản Adobe Zii dành cho các bản Adobe CC 2019. Riêng các bản Adobe Zii (từ Adobe Zii 5.0 trở đi). Mình sẽ post tại topic này.

Adobe Zii CC 2019

Adobe Zii là phần mềm chuyên “thuốc” các ứng dụng của Adobe, chắc chắn các bạn đã biết. Chỉ việc tải Adobe zii về, chạy file và nhấn vào Patch or Drag là gần như mọi ứng dụng của Adobe đều bị xử đẹp.

Chú ý: Từ bản Adobe Zii 5.0.0 mình up tại đây thì Adobe Zii chỉ tìm và diệt các bản 2020 nên nhấn Patch or Drag không ảnh hưởng đến các bản CC 2019 đang cài sẵn.

Adobe Zii 5.0.0

https://www.fshare.vn/file/E9QQ8NCEP2XA

Adobe Zii 5.0.1

https://www.fshare.vn/file/YSUJXT1BA8YY

Adobe Zii 5.0.2

https://www.fshare.vn/file/IFEEHY4FK885

Adobe Zii 5.0.3

https://www.fshare.vn/file/TUIRZDNV4PZH

Adobe Zii 5.0.4

https://www.fshare.vn/file/OFSFIY4D9T63

Adobe Zii 5.0.5

https://www.fshare.vn/file/P9S1FSGLCNYL

Adobe Zii 5.0.6

https://www.fshare.vn/file/XU8BLSUPNWCN

Adobe Zii 5.0.7

https://www.fshare.vn/file/79EYERDB8VJP

Adobe Zii 5.0.8

https://www.fshare.vn/file/MH9IKZ2ZLPI4

Adobe Zii 5.1.0

https://www.fshare.vn/file/XDP7L5L9AFX8

Adobe Zii 5.1.1

https://www.fshare.vn/file/78AIE9RUPP46

Adobe Zii 5.1.2

https://www.fshare.vn/file/J6XVE2TPRGQ2

Adobe Zii 5.1.3

https://www.fshare.vn/file/OFTK3GPW6UIQ

Adobe Zii 5.1.4

https://www.fshare.vn/file/3579HBV6WU64

Adobe Zii 5.1.5

https://www.fshare.vn/file/TPSLAF1LLXOC

Adobe Zii 2020 5.1.6

https://www.fshare.vn/file/XYO9XOBBBEP5

Adobe Zii 2020 5.1.7

https://www.fshare.vn/file/NDMSR69KT62J

Adobe Zii 2020 5.1.8

https://www.fshare.vn/file/RQ57ALVBN4C1

Adobe Zii 2020 5.1.9

https://www.fshare.vn/file/FHSC2ZH64R9O

Adobe Zii 2020 5.2.0

https://www.fshare.vn/file/5ITAN6MDNU5T

Adobe Zii 2020 5.2.1

https://www.fshare.vn/file/FNSR53RDAZWB

Adobe Zii 2020 5.2.2

https://www.fshare.vn/file/19UBQI2FQ59H

Adobe Zii 2020 5.2.3

https://www.fshare.vn/file/NFY7VKUCUY1Y

Adobe Zii 2020 5.2.4

https://www.fshare.vn/file/YETLBI9KS1FQ

Trường hợp đã tắt SIP và Gatekeeper nhưng mở file vẫn lỗi bạn đọc thêm bài này

Các bản Adobe CC 2019 thì tải Adobe Zii CC 2019 tại đây: Adobe Zii CC 2019 

Khi cài bản trên Creative Cloud bạn nên check các thay đổi trong Zii (nhấn ở bên dưới), xem Zii bản mới nhất trên Cloud có được Zii hỗ trợ hay chưa? Nếu có thì bạn có thể cài trực tiếp từ Creative Cloud, nếu không bạn nên tải bộ cài tại maclife, bên trong đều có bản Zii phù hợp với bộ cài.

Lúc cài cứ thoải mái đăng nhập tài khoản Creative Cloud, có thể dùng Facebook, Gmail để login cũng được. Sau khi cài xong các bạn nên vào Creative Cloud tắt Update

Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

Nhấn để xem chi tiết

What’s New in Adobe Zii 5.2.4

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20074

What’s New in Adobe Zii 5.2.3

Added:

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.009.20067
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.2
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.8
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.2.1
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.3
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.3.1
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.1
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.3.1
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.20
 18. Adobe XD v24.0 – 31.0.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.2

Added:

Adobe After Effects 2020 v17.1.1
Adobe Animate 2020 v20.0.5
Adobe Audition 2020 v13.0.7
Adobe Bridge 2020 v10.1
Adobe Character Animator 2020 v3.3.1
Adobe Dimension v3.3
Adobe Dreamweaver 2020 v20.2
Adobe Illustrator 2020 v24.2
Adobe InCopy 2020 v15.1
Adobe InDesign 2020 v15.1
Adobe Lightroom Classic v9.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.3
Adobe Photoshop 2020 v21.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.3
Adobe Premiere Rush v1.5.16
Adobe XD v30.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.2.1

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20067
Adobe After Effects 2020 v17.1
Adobe Audition 2020 v13.0.6
Adobe Bridge 2020 v10.0.4
Adobe Character Animator 2020 v3.3
Adobe Illustrator 2020 v24.1.3
Adobe InCopy 2020 v15.0.3
Adobe InDesign 2020 v15.0.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.2
Adobe Photoshop 2020 v21.1.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.2
Adobe Premiere Rush v1.5.12
Adobe XD v29.2.32

What’s New in Adobe Zii 5.2.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.6
 • Adobe Animate 2020 v20.0.3
 • Adobe Audition 2020 v13.0.5
 • Adobe Dimension v3.2
 • Adobe Lightroom Classic v9.2.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.2
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.1
 • Adobe Premiere Rush v1.5.8
 • Adobe XD v28.5.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.9

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20042
 • Adobe After Effects 2020 v17.0.5
 • Adobe Audition 2020 v13.0.4
 • Adobe InCopy 2020 v15.0.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.0.2
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.4
 • Adobe Premiere Rush v1.5.2
 • Adobe XD v28.2.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20034
 • Adobe Animate 2020 v20.0.2
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.3
 • Adobe Dimension v3.1.1
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.1
 • Adobe Illustrator 2020 v24.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5
 • Adobe XD v27.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.7

 • Adobe XD v26.0.22
 • Adobe Photoshop Elements 2020.1 (Build 20200120.m.139570)

What’s New in Adobe Zii 5.1.6

 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.3
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.3
 • Adobe XD v25.3

What’s New in Adobe Zii 5.1.5

Added:
Adobe After Effects 2020 v17.0.2
Adobe Media Encoder 2020 v14.0.1
Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.4

Added:
Adobe Audition 2020 v13.0.2
Adobe Bridge 2020 v10.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.3

Added:

 • Adobe Photoshop Elements 2020 v18.1
 • Adobe Premiere Elements 2020 v18.1
 • Adobe XD v25.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.2

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20061
 • AAdobe Illustrator 2020 v24.0.2
 • Adobe XD v25.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.1

Added:
• Adobe Acrobat DC v19.021.20058
• Adobe Character Animator 2020 v3.1
• Adobe Dimension v3.1
• Adobe Lightroom Classic v9.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.1
 • Adobe Animate 2020 v20.0.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0.1
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20056
 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.1
 • Adobe XD v24.3.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.7

Added:

 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.1
 • Adobe XD v24.2.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.6

Added:

What’s New in Adobe Zii 5.0.5

What’s New in Adobe Zii 5.0.4

What’s New in Adobe Zii 5.0.3

What’s New in Adobe Zii 5.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.0

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
 • thanks ad rất nhiều, bài viết rất dễ hiểu, e đã cài và chạy thành công cực kì luôn ạ!

  Uyen August 2, 2020 10:00 pm Reply
 • AD xem giúp em có cách nào khắc phục vô lại AI k ạ ?

  Toàn July 1, 2020 3:57 pm Reply
  • Mình đã ghi chú là cài trên cloud ko phải lúc nào cũng cr4ck được mà. Dòm hình thì bạn cài AI trên cloud, và chắc là Adobe mới ra version 24.2.1 rồi.

   Maclife.vn July 1, 2020 7:45 pm Reply
 • Gỡ Creative Cloud luôn ra nha bạn

  Maclife.vn June 27, 2020 10:33 am Reply
 • Sau khi crack xong nhấn export as thì toàn bộ các tính năng của photoshop bị ẩn hết. AD có biết tại sao không?

  Hoang June 18, 2020 10:06 am Reply
 • Hiện tại sau khi Crack và hết các ngày Trial thì mở photoshop cứ hiện ra bản thông báo này đầu tiên.
  Ad xem giúp mình với.

  Bảo May 29, 2020 10:51 pm Reply
 • Hi ad em đang bị lỗi này, mong ad khai sáng giúp em ạ
  bản adobe zii 2020 5.2.0
  adobe premier pro 2020

  Bùi Thị Minh Trang May 28, 2020 5:09 pm Reply
  • vô thêm 1 cấp nữa, bạn đang kéo cái thư mục vô chứ không phải File 🙁

   Maclife.vn May 28, 2020 9:02 pm Reply
 • Chào ad, mình cài Adobe Zii 2020 5.2.0 vào và đã báo crack thành công đối với PHotoshop 21.1.2 nhưng trong photoshop vẫn báo đang là Trial là sao vậy ad? Mình có đính kèm hình, Ad xem thử.
  Thanks

  Bảo May 22, 2020 12:18 am Reply
 • Admin cho mình hỏi là hôm nay mình cài Adobe premiere 2020 ver 14.1 từ Creative cloud. Nhưng chắc bản adobe zii 5.19 chưa crack được nên khi mình bật ứng dụng lên xong là nó mất luôn

  pvph0ng April 18, 2020 10:29 pm Reply
  • Đúng rồi, Bạn xem chi tiết các thay đổi đi, Zii 5.1.9 mới chỉ hỗ trợ tới Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.4 thôi. Không phải lúc nào trên Cloud cũng cr4ck được. Tốt nhất tải bản trên maclife, cr4ck bằng File đính kèm, còn muốn tải bản trên Cloud phải coi trước xem Zii hỗ trợ chưa

   Maclife.vn April 18, 2020 10:31 pm Reply
   • Mình mới tải lại bản Premiere 14.0.4 CR. Hiện tại đã cài được rồi nhưng khi crack bằng zii 5.19 thì báo ko support. Mình crack bằng cách kéo ứng dụng vào phần patch

    pvph0ng April 18, 2020 10:51 pm Reply
    • 99.9% bạn kéo cái thư mục Adobe Premiere Pro chứ không phải cái ứng dụng bên trong. Vô thêm 1 cấp nữa rồi mới kéo là được. Nhiều người bị nhầm lẫn cái này quá 🙁

     Maclife.vn April 18, 2020 10:53 pm Reply
     • Mình crack được r, mình cảm ơn.
      Bạn cho mình hỏi thêm là Mac OS Catalina có dùng được bản Premiere 2018 ko nhỉ? mình dùng bản 2020 hơi chậm

      pvph0ng April 18, 2020 11:02 pm
 • bản 5.1.9 crack dc ps và Ai, nhưng chưa crack dc Lr Ad ơi

  Kien Cuong Bui April 7, 2020 10:25 am Reply
 • Admin ơi, Admin biết cách xử lý hiện tượng báo sử dụng ứng dụng lậu không ạ ? Nó cứ hiện bảng thông báo lên và bắt mua bản quyền, rất khó chịu ạ. Please help ! Lỗi Adobe Genuine Software Integrity Service

  Ken April 6, 2020 3:23 pm Reply
 • sao mình tải lightroom ở creative cloud và dùng zii 5.1.9 vẫn bị báo hết hạn thế ad

  sơn April 3, 2020 4:30 pm Reply
  • Bạn xem lại chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật nha. Chưa hỗ trợ Lightroom mới nhất đâu

   Maclife.vn April 3, 2020 4:34 pm Reply
   • vậy giờ mình tải lightroom 2019 đc ko ad

    sơn April 3, 2020 4:45 pm Reply
 • Ad ơi, mình đã tắt GK, tắt SIP nhưng vẫn không chạy được Zii, mình xài Catalina 10.15.2. Hướng dẫn giúp mình nhé, cảm ơn ad.

  Khoa Nguyen March 30, 2020 2:35 am Reply
  • Adobe Zii ko phải tải bản ở Maclife nên mình ko biết rồi

   Maclife.vn March 30, 2020 11:34 am Reply
 • là sao vậy ad?

  Nhật March 28, 2020 6:41 pm Reply
 • Adobe Acrobat thuốc xong là nó ngủm luôn, nhảy tưng tưng 2 cái là đứng hình và không chạy được. Ad có cách nào giúp không ?

  Hai BT March 20, 2020 8:52 am Reply
  • Ko. Bạn cài trên Creative Cloud thời điểm này chưa có thuốc. Chờ Zii cập nhật thôi

   Maclife.vn March 20, 2020 8:53 am Reply
   • Muốn tự tắt tự động cập nhật cho adobe acrobat thì làm sao ad? đang cài bản 20058 mà nó cứ cập nhật bảng mới nhất

    Trần Toàn March 25, 2020 2:30 pm Reply
    • Bao nhiêu bài viết về chặn kết nối rồi 🙁 Mới post lên Page hôm qua xong, hand off, TCPBlock, Little Snitch

     Maclife.vn March 25, 2020 2:35 pm Reply
 • Chào admin, sau khi em tải xong, tắt Gate Keeper, nhấn Pitch or Drag rồi thì nó không hiện ra ứng dụng nào. Bây giờ em cần phải làm gì ạ :((

  Huong Nguyen March 17, 2020 10:07 am Reply
 • Ad cho mình hỏi là patch xong thì có phải chặn internet adobe như lúc trước không vậy?
  Thanks

  MInh March 9, 2020 10:28 am Reply
  • Ko, đừng update là được

   Maclife.vn March 10, 2020 9:00 am Reply
 • Chào ad, đã thử tải nhiều file Photoshop từ link trên về cài nhưng đều bị lỗi nó hiển thị dấu X chỗ file cài đặt, bấm vào báo lỗi cần Update.
  Có cách nào để cài được ko ạ, nhờ ad hỗ trợ giúp, cảm ơn.

  Trần Phương February 28, 2020 1:48 pm Reply
  • Chắc máy bạn đang là macOS Catalina 10.15, cài Adobe CC 2019 trở lên nha

   Maclife.vn February 28, 2020 1:52 pm Reply
   • Mình cài báo lỗi vậy thì làm sao vậy bạn: The application “Install” can’t be opened.
    Mò hoài không được

    Đào Lê Anh March 8, 2020 4:51 pm Reply
    • Đọc ô chú ý đóng khung cuối bài

     Maclife.vn March 8, 2020 5:14 pm Reply
 • mới cài Photoshop 21.1.0. Zii hiện tại chưa thuốc được. Làm sao để downgrade Photoshop xuống bản thấp hơn đây? Creative Cloud mới không cho chọn cài những version cũ như trước nữa 🙁

  BangBang February 24, 2020 11:58 am Reply
  • Gỡ ra rồi tải bản ở Maclife về chứ sao nữa 🙁

   Maclife.vn February 24, 2020 1:57 pm Reply
 • Cho em hỏi sau khi e tải về và cài đặt thì nó bị như này là sao ạ ?

  KTT February 23, 2020 8:25 pm Reply
  • Đọc lại ô chú ý đóng khung ở tất cả các bài đều có

   Maclife.vn February 23, 2020 8:25 pm Reply
 • Lỗi rồi ad.

  Trung Nhân February 22, 2020 3:18 pm Reply
  • Bản tải bản mới nhất trên Creative Cloud vào thời điểm này Zii 2020 5.1.8 chưa hỗ trợ tới thì chịu thôi chứ link lỗi gì? Ngồi đợi zii cập nhật hoặc xoá đi cài lại bản 21.0.3 tren Maclife lại thôi.

   Maclife.vn February 22, 2020 10:00 pm Reply
 • Hi admin, mình có down bản zii 5.1.8 nhưng khi mở máy báo lỗi file và bắt phải eject zii.

  Catz February 19, 2020 9:38 am Reply
  • mấy câu hỏi này mình lười trả lời thật luôn. Bài nào ở cuối cũng có ô Chú ý đóng khung, rồi bài Pin ở trang chủ, rồi cả Popup ở trên đầu trang mà không ai đọc hết 🙁

   Maclife.vn February 19, 2020 9:49 am Reply
  • Bạn bật Cmd lên và nhập
   sudo spctl–master-disable
   Nhập pass rồi bật lại Privacy sẽ hiện ô Anywhere.
   Bật Zii lại ok rồi đó.

   Mình đang gặp vấn đề vì bộ zii chưa có 5.1.9 cho bản cài after effects 17.0.3 =.=

   ndh February 22, 2020 1:03 pm Reply
 • Ad adobe lightroom trên App Store rồi tải adobe zii 5.1.8 trên này nhưng sao ko crack được vậy ạ

  Duy Tuấn February 17, 2020 3:16 pm Reply
  • Trên Adobe Creative Cloud thì có khi còn được. Trên App Store thì thua

   Maclife.vn February 17, 2020 3:17 pm Reply
 • ad ơi ! mình down Zii 2020 nhưng cài xong mở lên nhận được thông báo thế này thì làm thế nào ạ?

  Nathan Luu February 14, 2020 12:08 pm Reply
  • Đọc lại ô đóng khung trong tất cả các bài

   Maclife.vn February 14, 2020 12:08 pm Reply
 • Sáng nay 23/01/2020, em ngu ngu update Photoshop 2020 Dùng Adobe Zii 5.1.5 ko crack được nên bị lỗi không khởi động được. . giờ mới 22h 23/01 Ad đã up bản 5.1.6 nên mọi thứ đã OK… em cảm ơn ad nhiều lắm.

  WPFast January 23, 2020 10:42 pm Reply
 • mình bị này có pphải do up bản mới nhất hay IOS mới không AD?

  Phong Domo January 23, 2020 9:19 am Reply
 • Mình đã tải Adobe Promiere Pro 2020 trực tiếp trên Creative Cloud và tải Adobe Zii 5.1.4 trên trang này. Nhưng vẫn hiện cái này thì sao ạ ? Mình vẫn ấn OK cho đến khi complete. Nhưng sau đó không mở được Pr nữa. Giúp mình với ạ

  Đinh Bảo Ngọc January 17, 2020 7:46 pm Reply
  • Ko phải lúc nào bản trên creative cloud zii cũng cr4ck đc. Hiện tại Adobe đang update loạt phần mềm. Ko chắc phần mềm nào chưa đc zii hỗ trợ thì nên tải bản trên web. Ghi chú nhiều rồi mà 🙁

   Maclife.vn January 17, 2020 7:48 pm Reply
  • bạn tải Adobe Zii 1.5.6 ngày 23/01/2020 ở trên là crack được nhé!

   WPFast January 23, 2020 10:44 pm Reply
 • em chạy zii xong nó hiện như này là dùng được đúng ko ạ?

  Trang January 16, 2020 5:36 pm Reply
  • Chuẩn rồi

   Maclife.vn January 16, 2020 5:38 pm Reply
 • ad ơi! cho e hỏi , e đã tắt mạng và thuốc, nhưng nó vẫn ghi 5 days left lỡ e xài hết 5 ngày e ko đc xài nữa thì sao ạ

  long January 2, 2020 8:46 pm Reply
  • 🙁

   Maclife.vn January 2, 2020 8:49 pm Reply
 • Your works are fabulous

  Huy December 30, 2019 8:58 am Reply
 • Em lỡ cập nhập lightroom 2020 lên ver 9.1 🙁 Khi nào mới có adobe zii bản 5.0.9 ạ 🙁

  Đỗ Hồng Sơn December 12, 2019 2:00 pm Reply
  • Có 5.1.1 rồi đó

   Maclife.vn December 13, 2019 6:57 pm Reply
 • chào ad, em cảm ơn ad đã hướng dẫn thật chi tiết và dễ hiểu. Em có tải AI 2020 24v.0.1, đã tải adobe zii 5.0.8, đã tắt gatekeeper, đã patch thành công, khi patch có tắt wifi đi, nhưng khi bật phần nềm AI lên, nó vẫn hiện chữ “4days trial left”. Như vậy có nghĩa là em chưa “thuốc” được đúng không ạ?

  My Nguyen December 7, 2019 5:02 pm Reply
  • Đây bạn

   Maclife.vn December 7, 2019 7:15 pm Reply
 • Có ai sử dụng bản 5.0.8 bị lỗi đòi mật khẩu keychain không?

  Hiển Hồ December 3, 2019 11:56 am Reply
 • Ad cho mình hỏi sau khi đã crack Photoshop xong thì mình xoá cái Adobe Zii này đi có được không?

  Bao December 1, 2019 12:13 pm Reply
  • Xoá đc

   Maclife.vn December 1, 2019 12:14 pm Reply
 • Mình có cài Premiere Pro 2020 trực tiếp trên Creative Cloud nhưng Zii 5.0.7 không dùng được huhu

  Khánh Lê November 24, 2019 9:04 pm Reply
  • Trực tiếp trên Creative Cloud chỉ dùng được khi Zii đã hỗ trợ, nếu không chắc chắn Zii hỗ trợ thì bạn nên tải từ link bản cũ mình post. Cái này mình có ghi chú từ lâu rồi mà

   Maclife.vn November 24, 2019 9:06 pm Reply
   • Vì mình cài không được nên mới đành phải cài trực tiếp trên Cloud ấy, cài nó cứ báo lỗi 182

    Khánh Lê November 24, 2019 9:09 pm Reply
 • Mình cài Premiere Pro 2020 theo link này https://maclife.vn/adobe-premiere-pro-2020-phan-mem-dung-phim-chuyen-nghiep-moi-nhat-cua-adobe.html

  Sau khi cài xong thì mình dùng Zii đi kèm, có dùng cả Zii 5.0.7 nữa, nhưng khi kéo app vào thì nó chỉ báo Completed, không chạy gì, không bắt mình nhập mật khẩu. Nên mình nghĩ có lẽ sau 7 ngày mình sẽ không dùng tiếp dc. Và đúng là vậy, hiện tại mình chạy app lên thì nó báo bắt Buy now, còn không thì Quit. Sao mình thấy bên trên list ra là Premiere Pro 2020 đã được hỗ trợ rồi mà. Ad vui lòng giúp mình nhé.

  Trương Huy November 23, 2019 2:58 pm Reply
  • Kiểm tra kĩ xem bạn có update ko? Xem lại phiên bản đang cài là phiên bản nào? Chứ bản trong bài mình up mình vẫn đang dùng cả 2,3 tuần nay ko bị như bạn nói

   Maclife.vn November 23, 2019 3:01 pm Reply
   • Mình dùng bản Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.0.572 mà bạn up lên ấy, down về và cài bình thường, dùng Zii 5.0.7 kèm theo, nhưng hiện tại khi hết trial thì nó không cho vào nữa

    Trương Huy November 30, 2019 10:25 pm Reply
  • Mình cũng bị y chang :)))

   Sangdm December 5, 2019 9:12 am Reply
   • Chắc 2 bạn làm y chang nhau chỗ nào đó. Chứ mình vừa thử tự gỡ hết ra cài trên máy mình vẫn được bình thường mà

    Maclife.vn December 5, 2019 9:17 am Reply
 • Xin vui lòng giúp mình! Mình update lên MacOS 10.15 Catalian và toàn bộ Adobe của mình không còn xài được nữa. Nay mình down AI 2020 về cài theo hướng dẫn nhưng lại gặp vấn đề này.

  Mình đã tắt Gatekeeper và SIP theo hướng dẫn nhưng vẫn không thể nào hoàn tất bước cài đặt bản AI. Xin cảm ơn!

  Hưng November 18, 2019 2:34 pm Reply
  • Cài trực tiếp từ Creative Cloud đi

   Maclife.vn November 18, 2019 2:39 pm Reply
   • Vậy giờ mình cài từ creative cloud xong dùng Zii bẻ hả ad?

    Hưng November 18, 2019 2:47 pm Reply
 • ad ơi mình dùng Zii bản mới nhất 5.0.6 crack Photoshop ver 21.0.1 báo lỗi ạ, crack xong bật Ps không lên nữa

  Khoi November 13, 2019 3:51 pm Reply
  • Hiện tại nếu Adobe PTS cài trên Creative Cloud thì thua nha, gỡ ra tải lại bản ở Maclife thì đc, do Adobe đã update bản mới. Zii chưa update kịp

   Maclife.vn November 13, 2019 3:52 pm Reply
   • dạ mình cảm ơn ạ

    KHOI November 13, 2019 3:55 pm Reply
 • ad ơi, em cập nhật ở trên creative clound xong 1 số bản 2020 thì em cần làm thế nào để crack ạ

  Bảo November 5, 2019 10:40 pm Reply
 • có tác dụng cho OS Catalina chưa ad ơi?

  Zan Nguyen November 5, 2019 3:34 pm Reply
  • Có tác dụng là có tác dụng gì? Catalina 2019 vẫn xài ầm ầm mà

   Maclife.vn November 5, 2019 3:35 pm Reply
 • Em đã dùng nhưng không hoạt động, em tải trực tiếp app trên creative cloud, lúc patch xong có báo complete nhưng mở lên vẫn bị trial. Mong ad giúp đở em ạ. Em xin cảm ơn

  Tuan Huu Nguyen November 5, 2019 4:37 am Reply
  • Cho mình xem hình cái thông báo trial?

   Maclife.vn November 5, 2019 9:15 am Reply
   • Dạ đây a

    Tuan Huu Nguyen November 5, 2019 12:59 pm Reply
    • Bạn chạy nhầm file dành cho bản 2020 trên AI 2019 nên làm gì có tác dụng. Mình đã ghi chú rõ rồi mà

     Maclife.vn November 5, 2019 1:00 pm Reply
   • Thường khi em chạy adobe zii, em sẽ thấy nó hiện từng soft mà nó đang xử lý lên, rồi mới complete. Nhưng lần này chỉ có hiện complete, cảm giác như adobe zii chưa can thiệp được vào soft. Em củng đã thử kéo từng soft vào nhưng củng không được.

    Tuan Huu Nguyen November 5, 2019 1:01 pm Reply
    • Đọc lại comment trên của mình. Do bạn ko đọc kĩ bài thôi

     Maclife.vn November 5, 2019 1:02 pm Reply
     • À không ad, em đang dùng bản 2020

      Tuan Huu Nguyen November 5, 2019 1:05 pm
     • AI 2020 thì làm gì đã có cr4ck đâu. Mới có cho premiere element 2020, photoshop 2020 và photoshop element 2020. Các bản khác chờ zii cập nhật

      Maclife.vn November 5, 2019 1:07 pm
     • Em cảm ơn ạ

      Tuan Huu Nguyen November 5, 2019 1:08 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.