Adobe Zii CC 2019 4.5.0 – Cr4ck các ứng dụng trong bộ Adobe CC 2019

01/11/2019
Developer
22 2
Laptopvang

Đợt gần đây mình thường Post kèm file Patch vô phần mềm. Tuy nhiên gần đây Zii cho ra bản cập nhật của phiên bản Adobe Zii Patcher liên tục nên mình tạo thành 1 post riêng để khi có cập nhật mình sẽ post vào đây luôn cho mọi người tiện theo dõi.

Với Adobe Zii Patcher bản mới nhất, bạn có thể crack trọn bộ Adobe 2015 tới Adobe 2019. Tuy nhiên từ Adobe CC 2019 thì Zii phải cập nhật khi Adobe có bản cập nhật nên mọi người không nên cập nhật trực tiếp từ Adobe Creative Cloud tránh mất Crack.

Tips
Tốt nhất các bạn nên chạy file Crack kèm theo bộ cài mình up tại Maclife, vì bản Crack theo bộ cài là bản chuẩn nhất tại thời điểm hiện tại. Các bản trước hoặc cập nhật sau có thể báo lỗi không tương thích hoặc không hỗ trợ...

Hiện tại Adobe Zii Patcher 2019 đang crack được những ứng dụng sau trong bộ ứng dụng của Adobe:

Supported Products:

 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe After Effects CC 2019
 • Adobe Animate CC 2019
 • Adobe Audition CC 2019
 • Adobe Bridge CC 2019
 • Adobe Character Animator CC 2019
 • Adobe Dreamweaver CC 2019
 • Adobe Illustrator CC 2019
 • Adobe InCopy CC 2019
 • Adobe InDesign CC 2019
 • Adobe Lightroom CC
 • Adobe Lightroom Classic CC
 • Adobe Media Encoder CC 2019
 • Adobe Photoshop CC 2019
 • Adobe Prelude CC 2019
 • Adobe Premiere Pro CC 2019
 • Adobe XD CC

Với Adobe Zii, các bạn chỉ việc tải về, chạy file, Chọn vào Patch or Drag. Khi được hỏi cấp quyền Root thì bạn chọn OK và nhập mật khẩu đăng nhập máy.

Chờ Adobe Zii báo Complete màu xanh như hình dưới đây là xong

Chú ý:
Với những ai có cài các phần mềm trong bộ Adobe CC 2019 mà đang chạy ổn định, sau khi cài thêm 1 phần mềm khác, để Crack phần mềm mới cài thêm, bạn KHÔNG NÊN crack bằng cách nhấn vào nút PATCH OR DRAG mà Crack bằng cách Drag (kéo) ứng dụng cần Crack trong thư mục Application vào cửa sổ [PATCH OR DRAG] của Adobe zii để tránh phát sinh lỗi không mong muốn cho những ứng dụng khác đang chạy ổn định

Adobe_Zii_2019_4.1.1

www.fshare.vn/file/FSC36CV3HY23

Adobe_Zii_2019_4.1.2

www.fshare.vn/file/5BV87Z4BXIHM

Adobe_Zii_2019_4.1.7

www.fshare.vn/file/57CRI3KDSNKN

Adobe_Zii_2019_4.1.8

www.fshare.vn/file/P4563MMZU2DE

Adobe Zii Patcher 4.1.9

www.fshare.vn/file/AG54SFFMJL29

Adobe Zii Patcher 4.2.0

www.fshare.vn/file/PZJIOMTZ6NH8

Adobe Zii Patcher 4.2.1

www.fshare.vn/file/NGZFRC6KZ32T

Adobe Zii Patcher 4.2.2

www.fshare.vn/file/NI9HC21LODGZ

Adobe Zii Patcher 4.2.3

www.fshare.vn/file/ACJDZKM5JZ6K

Adobe Zii Patcher 4.2.5

www.fshare.vn/file/GTHMICW99AEU

Adobe Zii Patcher 4.2.6

www.fshare.vn/file/YFW3FKCPAZW9

Adobe Zii Patcher 4.2.7

www.fshare.vn/file/B8WM3AU8AG7C

Adobe Zii Patcher 4.2.8

www.fshare.vn/file/MXJKZZO5D5BU

Adobe Zii Patcher 4.2.9

www.fshare.vn/file/KPLJQQ6GFGSD

Adobe Zii Patcher 4.3.0

www.fshare.vn/file/DKIJYXIHJ2EI

Adobe Zii Patcher 4.3.1

www.fshare.vn/file/GTHPTPSK6UKZ

Adobe Zii Patcher 4.3.3

www.fshare.vn/file/94IY38LZWBKM

Adobe Zii Patcher 4.3.4

www.fshare.vn/file/P8RVRYBDMODJ

Adobe Zii Patcher 4.3.5

www.fshare.vn/file/3I1DH2I62FRC

Adobe Zii Patcher 4.3.6

www.fshare.vn/file/BQI2GSC22REE

Adobe Zii Patcher 4.3.7

www.fshare.vn/file/JE3Y93FMIGFK

Adobe Zii Patcher 4.3.8

www.fshare.vn/file/48M6OMU6WU75

Adobe Zii Patcher 4.3.9

www.fshare.vn/file/REGQ57AKOFTK

Adobe Zii Patcher 4.4.0

www.fshare.vn/file/PKF6BSR8JPP4

Adobe Zii Patcher 4.4.1

www.fshare.vn/file/93HTFEHY4EFM

Adobe Zii Patcher 4.4.2

www.fshare.vn/file/IBRK9DTOQEGU

Adobe Zii Patcher 4.4.3

www.fshare.vn/file/GD7L3EIZA3C4

Adobe Zii Patcher 4.4.4

www.fshare.vn/file/A23YCKHIR1KI

Adobe Zii Patcher 4.4.5

www.fshare.vn/file/CA3AWHCZN36C

Adobe Zii Patcher 4.4.6

www.fshare.vn/file/S2MPDI62HZ8V

Adobe Zii Patcher 4.4.7

www.fshare.vn/file/7F9RP31KGC4A

Adobe Zii Patcher 4.4.8

www.fshare.vn/file/5D5BWAEW3FML

Adobe Zii Patcher 4.4.9 – Hỗ trợ PTS CC 2019 20.0.7

www.fshare.vn/file/KT63NSOSOQCA

Adobe Zii Patcher 4.5.0 [Add thêm Adobe Acrobat DC v19.021.20049]

www.fshare.vn/file/AID2VZ22TNID

File Adobe Zii 2020 dành cho các phiên bản Adobe 2020 xem bài này: Adobe Zii 2020

Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

Click để xem

What’s New in Adobe Zii 4.5.0

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20049

What’s New in Adobe Zii 4.4.9

 • What’s New:
  Added:
  Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.7
 • Fixed:
  Some Acrobat Distiller bugs

What’s New in Adobe Zii 4.4.8

Add Acrobat Distiller

What’s New in Adobe Zii 4.4.7

Add Adobe Acrobat DC 19.021.20048

What’s New in Adobe Zii 4.4.6

Supported Products:

 • Adobe Acrobat DC v19.012.20036 – 19.021.20047
 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1 – 16.1.3
 • Adobe Animate CC 2019 v19.2 – 19.2.1
 • Adobe Audition CC 2019 v12.1 – 12.1.5
 • Adobe Bridge CC 2019 v9.0.3 – 9.1
 • Adobe Character Animator CC 2019 v2.1 – 2.1.1
 • Adobe Dimension CC v2.3
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.1 – 19.2.1
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.3 – 23.1.1
 • Adobe InCopy CC 2019 v14.0.2
 • Adobe Indesign CC 2019 v14.0.2 – 14.0.3.433
 • Adobe Lightroom Classic v8.2.1 – 8.4.1
 • Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1 – 13.1.5
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.4 – 20.0.6
 • Adobe Prelude CC 2019 v8.1 – 8.1.1
 • Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1 – 13.1.5
 • Adobe Premiere Rush CC v1.1 – 1.2.8
 • Adobe XD v21.0.12.11 – 23.1.32.2

What’s New in Adobe Zii 4.4.5 CC2019

Added:

 • Adobe Audition CC 2019 v12.1.5
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.1.1
 • Adobe Premiere Rush CC V1.2.8
 • Adobe XD v23.1.32.2

What’s New in Adobe Zii 4.4.4 CC2019

Added:

 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • Adobe Audition CC 2019 v12.1.4
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.1
 • Adobe Lightroom Classic v8.4.1
 • Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1.5
 • Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.5
 • Adobe Premiere Rush CC V1.2.5
 • Adobe XD v22.5.12.1

What’s New in Adobe Zii 4.4.3

 • Added Adobe Dreamweaver CC 2019 19.2.1
 • Added Adobe XD CC 22.2.12
 • Added Adobe InDesign CC 2019 14.0.3

What’s New in Adobe Zii 4.4.2

Added

 • Adobe Audition CC 2019 v12.1.3
 • Adobe Dimension CC v2.1
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.6
 • Adobe Lightroom Classic v8.4
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6

What’s New in Adobe Zii 4.4.1

 • Added Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.5.635
 • Added Adobe Premiere Rush CC v1.2
 • Added Adobe XD v22.0.12

What’s New in Adobe Zii 4.4.0
Added:

 • Added Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.4
 • Added Adobe XD CC 21.2.12

What’s New in Adobe Zii 4.3.9
Added:

 • Adobe Dimension CC v2.3
 • Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1.3
 • Adobe XD v21.0.12.11

What’s New in Adobe Zii 4.3.8
Added:
• Adobe Audition CC 2019 v12.1.2.3
• Adobe XD v20.2.12.1

What’s New in Adobe Zii 4.3.7
Added:
• Adobe Audition CC 2019 v12.1.1.42
• Adobe Prelude CC 2019 v8.1.1
• Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.3

What’s New in Adobe Zii 4.3.6

Added:
 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1.2
 • Adobe Character Animator CC 2019 v2.1.1
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5
 • Adobe XD v20.0.12.10

What’s New in Adobe Zii 4.3.5

Added:
Adobe Bridge CC 2019 v9.1.0.338 

What’s New in Adobe Zii 4.3.4

Added:

 • Adobe Premiere Rush CC v1.1
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.2 
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.4 

What’s New in Adobe Zii 4.3.3

Added

 • Adobe Animate CC 2019 v19.2.1
 • Adobe Lightroom Classic CC v8.3.1
 • Adobe XD v19.2.22.3

Fixed:
HEVC (H.265) is missing from Premiere’s export options

What’s New in Adobe Zii 4.3.1

 • Added Adobe Lightroom Claccic 8.3
 • Added Adobe Lightroom 2019 2.3
 • Adobe Adobe Dimension 2.2.1
 • Adobe Adobe XD CC v19.0.22

What’s New in Adobe Zii 4.3.0

 • Added Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.2
 • Adobe Adobe XD CC v18.2.12.2

What’s New in Adobe Zii Patcher 4.2.9

 • Added Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.1
 • Adobe Adobe XD CC v18.1.12

What’s New in Adobe Zii Patcher 4.2.8

Added:
 • Adobe Acrobat DC v19.010.20099
 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1.1
 • Adobe Audition CC 2019 v12.1.0.182
 • Adobe Bridge CC 2019 v9.0.3.279
 • Adobe Dimension CC v2.2
 • Adobe InCopy CC 2019 v14.0.2

Adobe Zii Patcher 4.2.7:

 • Ae Left click doesn’t select Layer or Tools
 • Right or Control click does – but only to input ettings manually
 • The previous versions of Adobe products except Adobe Acrobat and Dimension will not work

Adobe Zii Patcher 4.2.6

 • Ae Ai Dw Xd crashes offline without account and some Bugs
 • Từ bản này chi tiết thay đổi có thể xem tại Zii menu bar > changelog

What’s New in Adobe Zii Patcher 4.2.3

 • Added support for Adobe Character Animator CC 2019 v2.1
 • Added support for Adobe Audition CC 2019 v12.1
 • Added support for Adobe After Effects CC 2019 v16.1
 • Added support for Adobe XD CC v18.0.12

What’s New in Adobe Zii Patcher 4.2.2

 • Added support for Adobe Lightroom Classic CC 2019 v8.2.1
 • Added support for Adobe Lightroom CC 2019 v2.2.1

What’s New in Adobe Zii Patcher 4.2.1

 • Added support for Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.3
 • Added support for Adobe Bridge CC 2019 v9.0.3
Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên


Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
Subscribe
Notify of
guest
70 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
long
long
11 months ago

e tải trên premiere pro trên maclife ko đc nó ghi là damage phải eject nên e phải dùng creative cloud nên ms tải đc mà nó vẫn ghi là trial cho e hỏi tại sao

Phan Thuận
Phan Thuận
1 year ago

Mình đã lên Mac OS Catalina và hiện nay không thể cài được các phần mềm của Adobe. Xin hỏi admin đã có thông tin gì thêm chưa ạ?

huỳnh mai
huỳnh mai
1 year ago

em đã dùng hết trial và bây giờ nó bắt em buy thì làm sao đây ạ???

NGUYEN VAN LOC
NGUYEN VAN LOC
1 year ago

Mình mở file lên nó báo như này thì fix như nào được vậy bạn? Thankss!

NGUYEN VAN LOC
NGUYEN VAN LOC
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

em cảm ơn bác nhiều!!!!

Thành
Thành
1 year ago

Làm sao để tắt cập nhật Creative Cloud vậy ạ?

bình
bình
1 year ago

4.4.4 mơ kg dược add ơi . bao ổ dĩa ảo bịk lỗi

Hương Nguyen
Hương Nguyen
1 year ago

em chào anh, sau khi em cài xong bản Adobe Premierer 2019 thi máy có báo lỗi là ” Không thể mở Adobe zii vì ứng dụng này đến từ nhà phát triển chưa được xác định”. Anh cho em hỏi em phải làm sao để crack được ạ?

van cong
van cong
1 year ago

bạn ơi mình tải từ adobe creative bản 2019 về xong chạy file zii xong mở lên k đc nữa ạ

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

4.4.2 có cần codesigner không maclife. thỉnh thoảng mình clean my mac xong lại lại codesigner lại.

Nguyễn Tuệ Anh
Nguyễn Tuệ Anh
1 year ago

Mình vừa tải bản zii 4.4.2 mới nhất, nhưng khi kéo file lightroom vào ô patch or drag thì bị hiện ra lỗi “This product is not supported”. Ad giúp mình cách sửa nhé!

Nguyễn Tuệ Anh
Nguyễn Tuệ Anh
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

À thôi mình hiểu rồi. Do mình tải trực tiếp từ appstore về. Mình cài lại bằng file down từ trang về và dùng được rồi. Cảm ơn ad nhiều nha!

Oanh
Oanh
1 year ago

Vậy Lightroom thì cần down riêng trên trang ạ? Tại em down Ai và Ps trên Adobe Creative Cloud và crack bằng Adobe Zii vẫn được mà Lightroom thì ko ạ :((

phi
phi
1 year ago

mình vô tình update qua creative cloud nên patch nó ẫn hiện bị ẽxpired date, xin cho minh lại link lightroom cc2019 để down về cài lại đc ko?? xin cám ơn

MartinELL
MartinELL
1 year ago

Chào Ad,
Không biết vì sao nhưng em không thể kéo thả vào khung Adobe Zii được ạ huhu, chỉ click được Patch or Drag thôi nên là hỏng hết file.

Nguyen Canh
Nguyen Canh
1 year ago

Tại sao mình ko xuất được word ra pdf từ acrobat CC. Toàn báo lỗi subscription!!

Tran Trung
Tran Trung
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình crack Acrobat Pro DC bằng Adobe Zii 3.0.4 mà cũng không được ad ạ. Mong ad kiểm tra giúp ạ.

Tran Trung
Tran Trung
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình đã thử gỡ ra bằng Cleanmymac rồi tắt mạng cài lại theo trình tự install -> update -> crack mà khi bật lên vẫn báo hết hạn. Chắc bó tay rồi ạ. Mong ad giới thiệu phần mềm nào có thể crop pdf tiện lợi 1 chút ạ. Cám ơn ad nhiều ạ.

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

Bản Zi 4.3.6 để crack được After Effect không mở được, dùng codesigner để load thì nó báo move to trash, giờ mình dùng bản after effect v16.1.2 nó báo trial còn 4 ngày, mặc dù 4.3.9 đã crack done rồi …

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình để anywhere lâu rồi admin. vẫn k được à :(.

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

Tất cả ứng dụng của Adobe đều bị crash, mình đang sử dụng bt. K hiểu sao. Đã tắt SIP rồi mà k đc. Tức quá.

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

mình đọc rồi, đã sửa lại rồi, bực thật

htn
htn
1 year ago

chào bạn,

Mình download thử bản 4.3.6 nhưng crack xong phần mềm nào là cái đó không vào được luôn. Bạn cập nhật lại bản khác được không ạ? Mình thử xóa bộ adobe cài lại crack kéo thả riêng từng phần mềm thì tình trạng vẫn lặp lại.

Cảm ơn!

Dien Vo
Dien Vo
1 year ago

Khi nào thì có crack lightroom CC 2.3 vậy ad :((

Dien Vo
Dien Vo
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình dùng Adobe Zii để crack thì toàn hiện lỗi yêu cầu kết nối internet với login mặc dù mình chắc chắn đã login và có mạng.

Dien Vo
Dien Vo
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình đã thử bản mới nhất 4.3.6 và bản trong link ad đứa tlà 4.2.2 thì nó còn không nhận ra là có LR.

Dien Vo
Dien Vo
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Mình chỉ cài Photoshop với LR thôi, mà PTS cũng không crack được, bật lên vẫn hiện là Trial Ended. Mình cài hai app bằng Adobe Cloud Creative.

Nguyễn Quốc Vương
Nguyễn Quốc Vương
1 year ago

Xin link bộ cài đặt Adobe cho cấu hình i7-6700 AD ơi, 2016 hoặc 2019 chưa có bộ cài đặt

Nguyễn Quốc Vương
Nguyễn Quốc Vương
1 year ago
Reply to  Maclife.vn

Em cài hackington AD ơi hí hí

Lượng
Lượng
1 year ago

Sao mình tải về, kéo photoshop vào Adobe Zii. sau đó mở Photoshop CC lên thì màn hình bị stuck ở phần Loading ko vào trong đc nữa add ơi

Linh
Linh
1 year ago

Bạn ơi, cho mình hỏi Adobe Lightroom CC những bản gần đay không crack được nữa đúng không vì từ đầu năm đến giờ mình thử mấy file mới ra lần lượt nhưng không crack được nữa

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

Mọi người chú ý là CRACK luôn ra sau UPDATE. Nên đừng update bản mới quá sớm nếu chưa có crack. Mình thấy đang dùng bình thường không có thêm nhiều tính năng thì mình cũng chưa update vội.

Trí
Trí
1 year ago

Mình không crack duoc lightroom cc sau khi update ban 2019

ducnguyen
ducnguyen
1 year ago

Zii 4.2.7 không crack đc AI 22.0.3 + Premiere 13.1 nha ad

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

4.2.5 không crack được After Effects và Media Encode 2019, mình vẫn đang dùng 4.1.9 crack được tất cả các bản 2019

(review hộ admin, app mình đang dùng, Photoshop CC 2019, Illustrator CC 2019, After Effects CC 2019, Premiere Pro CC 2019, Lightroom CC 2019)

hoa
hoa
1 year ago

Creative Cloud không cho update lên LR CC v.8.2.1 pác nào có cách nào chỉ em với

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

Maclife.VN có nik collection mới nhất cho mình xin nhé. 1.2.15 không dùng được với pts cc 2019, load nó toàn bị freeze thôi.

Long Nguyen
Long Nguyen
1 year ago

4.1.9 crack được với pts bản mới nhất, 4.2.1 crack báo lỗi admin check lại nhé

Nghĩa
Nghĩa
1 year ago

không crack được photoshop cc2019 với bản 4.1.9 cần kiểm tra lại

Han Nguyen
Han Nguyen
1 year ago

Thanks thớt!

70
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x