Adoreshare VTools – Download, convert, burn… mọi định dạng Media

Oct 19, 2018
MAC APPLICATION
0 0

Một ứng dụng  5 in 1. Với  Adoreshare VTools bạn có thể download, ghi, chuyển đổi, chép, quản lý các file media nhanh chóng

Instantly convert DVD videos and more than 200 formats
This comprehensive tool for Mac video converter and can serve as a video editor.
Converts videos and more than 200 formats including MP3, MP4, AVI, MOV, etc.
Import DVD ISO files to any format for viewing on iPhone, iPad, iPod, Android phone, Apple TV, PSP, Xbox, Zune, etc.
Edit videos and DVD before conversion, such as trim, crop, add watermarks and subtitles.

Adoreshare.VTools.1.2.0.0

https://www.fshare.vn/file/EGTHNIF8L4GM

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Total Video Converter Pro cho Mac - Phần mềm chuyển đổi Video gọn nhẹ
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.