Aerofly RC – Mô phỏng điều khiển máy bay

May 1, 2017
MAC GAMES
1 0

Với những bạn điều khiển mô hình máy bay lần đầu, có thể bạn sẽ trả giá khá đắt bằng việc hư hỏng/ sửa chưã với chi phí khá cao.

Với Aerofly RC, phần mềm sẽ giúp bạn học điều khiển máy bay mô hình với mức độ mô phỏng chân thật nhất.

Supported graphic cards:

  • NVIDIA GeForce 9600, 320M, 330M or faster with 512 MB or more
  • ATI Radeon HD 4850, HD 5670, HD 5750, HD 5770, HD 5870, HD 6750 or faster with 512 MB or more
  • Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 4000 or Intel Iris Pro or faster

REQUIREMENTS

OS X 10.7 or later

aerofly.RC.v7.4.7

https://www.fshare.vn/file/8T5Y4FK85SBU

 

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Air Conflicts: Pacific Carriers - Game mô phỏng lái máy bay
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.