Affinity Designer – Phần mềm đồ họa Vector tương tự Illustrator của Adobe

Apr 2, 2020
Graphics & Design
2 2

Affinity Designer là một phần mềm thiết kế đồ họa thiết kế chuyên nghiệp đang được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Nó được coi là một trong đối thủ cạnh tranh lớn đối với Adobe Illustrator. Affinity Designer là một ứng dụng minh họa sáng tạo cung cấp một công cụ vẽ mới mang tính cách mạng, phương pháp mới và các tính năng mới mà ngay cả các ứng dụng minh họa trước đây chưa từng sở hữu trước đây. Chương trình này cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ tiện ích giúp bạn biến các ý tưởng nghệ thuật thành hiện thực, thực hiện các dự án in, logo, thiết kế giao diện người dùng, đồ họa web và tập tin được thiết kế sẵn.

Affinity Designer 1.3.5 (1.3.6)

https://www.fshare.vn/file/XSTJWM7UD1P7

Affinity Designer 1.4.2

https://www.fshare.vn/file/3VWM4FLCP8SZ

Affinity Designer 1.4.3

https://www.fshare.vn/file/GY5LCJGFGQ2R

Affinity Designer 1.5.3

https://www.fshare.vn/file/EKAHCWCNYN4B

Affinity Designer 1.5.5

https://www.fshare.vn/file/97VKZYMYMYO8

Affinity Designer 1.6.1

https://www.fshare.vn/file/8BJIOMU3MJJU

Affinity.Designer.Beta.1.7.0.10

https://www.fshare.vn/file/1LOB8XRR9OCF

Affinity.Designer.Beta.1.7.0.11

https://www.fshare.vn/file/HMFX6T9JPMPF

Affinity.Designer 1.7.0.15

https://www.fshare.vn/file/JOH4VT5X12YD

Affinity Photo Beta 1.7.1.140

https://www.fshare.vn/file/N1UY1V4NO7L4

Affinity_Designer_1.7.1.1

https://www.fshare.vn/file/22VWQOUY359L

Affinity_Designer_1.7.2

https://www.fshare.vn/file/MYSR6AMYSQ2R

Affinity_Designer_1.7.3

https://www.fshare.vn/file/D32P32P6E9RU

Affinity_Designer_Beta_1.8.0.2

https://www.fshare.vn/file/828QQ8OFTK6R

Affinity_Designer_1.8.1

https://www.fshare.vn/file/WHFEGSEB244W

Affinity_Designer_1.8.2

https://www.fshare.vn/file/ELJPLMZW9CKM

Affinity_Designer_1.8.3

https://www.fshare.vn/file/2ZMU6XZU1A4E

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Affinity Publisher - Phần mềm thiết kế, dàn trang tương tự In Design
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.