Air Streamer for Apple TV – Air Stream từ Apple TV

Oct 17, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Mặc định để phát nội dung Video từ Mac tới Apple TV bạn phải dùng trình phát Video Quicktime. Tuy nhiên quick time lại không hỗ trợ các file HD, 4K khá phổ biến như: MKV, AVI, WMV…. Air Streamer giúp bạn phát các file này qua Apple TV một cách dễ dàng

REQUIREMENTS

OS X 10.10 or later, 64-bit processor

Air Streamer 1.4

https://www.fshare.vn/file/CLQLHD6FEFPY

Air_Streamer_for_Apple_TV_v.1.6_MAS

https://www.fshare.vn/file/1I8BO6L5LCO1

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.