Airmail 3 v3.6 – Email client nhỏ nhưng mạnh mẽ

Jul 3, 2019
Business
3 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Airmail là ứng dụng quản lý Email tốt nhất trên Mac

– Hỗ trợ hầu hết các webmail thông dụng như iCloud, MS Exchange, Gmail, Google Apps, IMAP, POP3, Yahoo!, AOL, Outlook.com, Live.com…

– Được thiết kế một cách tỉ mỉ và chi tiết nhằm tăng sự hài lòng về trải nghiệm người dùng
– Giao diện trực quan, dễ sử dụng
– Hỗ trợ một hoặc nhiều tài khoản cùng lúc
– Chuyển đổi giữa các tài khoản nhanh chóng và trả lời email trong nháy mắt

Airmail 2.1

https://www.fshare.vn/file/7OKGATXZYHAO

Airmail 3.1

https://www.fshare.vn/file/2QAU8AF2P33T

Airmail 3.2.5

https://www.fshare.vn/file/JJRX5NLRR8L2

Airmail 3.2.8

https://www.fshare.vn/file/HXYSQ1P7K135

Airmail 3.3.2

https://www.fshare.vn/file/NKKUD1O5C1UX

Airmail 3 v3.5

https://www.fshare.vn/file/ZI9KRVT64RBW

Airmail 3 v3.5.2

https://www.fshare.vn/file/PNXG7BRLG69I

Airmail 3 v3.5.4

https://www.fshare.vn/file/32SHR42LLUAK

Airmail 3 v3.5.6

https://www.fshare.vn/file/G7BRMLRTK4J3

Airmail 3 v3.5.8

https://www.fshare.vn/file/YYMXKQP2W4K8

Airmail 3 v3.5.9

https://www.fshare.vn/file/EMLT4TGK719W

Airmail 3 v3.6

https://www.fshare.vn/file/LABG4VR1GZDM

Airmail 3 v3.6.1

https://www.fshare.vn/file/AVBMXKSWXN7Q

Airmail 3 v3.6.3

https://www.fshare.vn/file/VRWWN7QVWLZV

Airmail 3 v3.6.5

https://www.fshare.vn/file/OEOWAEVWOFTK

Airmail_3_3.6.53

https://www.fshare.vn/file/LKUBQIY5JXV9

Airmail_3_3.6.56

https://www.fshare.vn/file/UDZLRPYFZFTM

Airmail_3_3.6.57

https://www.fshare.vn/file/2TOO47F9QP2V

Airmail_3_3.6.58

https://www.fshare.vn/file/EI2HXZV71B5K

Airmail_3_3.6.60

https://www.fshare.vn/file/ZJE42OZN1UXT

Airmail_3_3.6.7

https://www.fshare.vn/file/O9XN9ZWBMV9C

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MenuTab Pro for Gmail - Truy cập Gmail ngay trên Menubar

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.