Aiseesoft Mac PDF to Excel Converter – Chuyển đổi PDF sang Excel

Feb 12, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Aiseesoft Mac PDF to Excel Converter là một chương trình đơn giản cung cấp cho người dùng máy tính Mac một cách đơn giản để chuyển đổi tài liệu PDF sang tập tin Excel. Nhờ đó, họ có thể thực hiện một vài tinh chỉnh cho tập tin Excel nếu cần thiết

  • Convert PDF file to Excel format on Mac
  • Support advanced OCR technology
  • Support converting PDF files in many languages
  • Perfect output quality and fast processing speeds

Thông tin chi tiết tại trang chủ: http://www.aiseesoft.com/mac-pdf-to-excel-converter/

Aiseesoft_Mac_PDF_to_Excel_Converter_v3.2.22

https://www.fshare.vn/file/O2W83J3KCRIY

Aiseesoft_Mac_PDF_to_Excel_Converter_3.3.20.90126

https://www.fshare.vn/file/7OIALVEZJGC4

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Enolsoft PDF Toolset - Ứng dụng chỉnh sửa file PDF trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.