Aiseesoft Mac Video Enhancer – Phần mềm chỉnh sửa Video gọn nhẹ

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Aiseesoft Mac Video Enhancer là ứng dụng có dụng lượng khá thấp (50MB) so với những phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp khác. Tuy nhiên khả năng của nó thì lại khá tuyệt vời. Dưới đây là một số tính năng của phần mềm từ nhà sản xuất

1. Upscale video resolution for Mac users

mac upscale resolution
Worry about the low resolution of your video? Upcale the resolution now! With this software, you only need one click to upcale your video resolution from 720p or even lower resolution to 1080p or higher.

2. Optimize brightness and contrast

mac optimize brightness and contrast
This basic function makes it easier to enjoy your video with a proper brightness and contrast. Adjust the brightness and contrast to make your needs.

3. Remove video noise

mac remove video noise
Is there some dirty video noise on your captured video? Aiseesoft Mac Video Enhancer provides you a good solution to remove all white noise away from your video. Later, you are able to enjoy your video with clear images.

4. Stabilize video
Got a shaky video after recording with your phone or tablet? No worries. With the new added video deshaking function, you can easily stabilize your video to a normal one.

5. Rotate/flip video to the right angle
Why not try this function to turn your video to the right angle? No matter which angle for capturing your video, you can rotate or flip the video to the right angle with ease. Try to use this function with only one click.

Aiseesoft_Mac_Video_Enhancer_v1.0.16.

https://www.fshare.vn/file/QFKAHBRPW6UJ

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Explaindio Video Creator Pro - Phần mềm đơn giản để tạo ra những Video chuyên nghiệp

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới