Alien Skin Plug-ins Bundle – Bộ sưu tập Plugin của Alien Skin

Jan 27, 2018
MAC APPLICATION
0 1

Bộ sưu tập Plugin của Alien Skin (bao gồm những plugin hay nhất). Cập nhật bản mới nhất đến ngày 5.5.2016

Bộ plugin này bao gồm:
The latest versions of plug-ins at the time of release (05/05/2016)
Exposure X 1.1.0.2244 (4 May 2016) NEW
Bokeh 2.0.1.503 (June 2014) (back in the hand)
Blow Up 3.0.0.712 (24 October 2014)
Eye Sandy 7.1.0.1203 (22 October 2014)
Snap-Art 4.0.0.382 (4 December 2014)
Exposure 7.1.0.214 (July 7, 2015)
Alien Skin Plug ins Bundle 5 5 2016
Host Applications:
• Adobe Photoshop CS6 or Adobe Photoshop CC 2015 or newer
• Adobe Lightroom 6 or Adobe Lightroom CC 2015 or newer

Yêu cầu:

Requiere
• Intel, 64-bit processor
• OS X 10.8 o posterior
• One of the following:
* Apple Aperture 3 or later
* Adobe Photoshop CS6 or later
* Adobe Photoshop Elements 12 or later
* Adobe Lightroom 4 or later

Alien Skin Plug-ins Bundle

https://www.fshare.vn/file/16JYV88871B6

Alien Skin Plug-ins Bundle [03-2017]

https://www.fshare.vn/file/9LXN4FI2FOW8

Alien Skin Plug-ins Bundle [05-2017]

https://www.fshare.vn/file/XHBU2FP1QDCC

Alien Skin Plug-ins Bundle [10-2017]

https://www.fshare.vn/file/JL3EELF68F7G

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  RE Vision Twixtor - Plug-in cho After Effects, Final Cut Pro

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới