APFS Data Recovery - Phục hồi dữ liệu trên phân vùng APFS - Apps, Games, Tips for macOS

APFS Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên phân vùng APFS

Jun 14, 2018
MAC APPLICATION
1 0

iBoysoft Data Recovery APFS Data Recovery là phần mềm chuyên phục hồi dữ liệu trên phân vùng APFS mới nhất của Apple.

iBoysoft Data Recovery APFS Data Recovery tương thích với các phiên bản macOS 10.13 / 10.12 and Mac OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 and is compatible with systems APFS / exFAT / FAT32 / HFS / HFS + files.

APFS Data Recovery 5.9.8

https://www.fshare.vn/file/X7VINH64RBXG

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MobiKin Doctor for iOS - Công cụ phục hồi dữ liệu trên iOS

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới