App Uninstaller – ứng dụng gỡ bỏ phần mềm chuyên nghiệp

Oct 18, 2018
MAC APPLICATION
1 0

Mặc định bạn có thể kéo phần mềm vào thùng rác để xóa ứng dụng, tuy nhiên có một số ứng dụng cứng đầu không được xóa hoàn toàn. App Uninstaller giúp bạn gỡ ứng dụng một cách triệt để vô hiệu hoá và loại bỏ các mục khởi động không cần thiết, widget, khung tùy chọn và các phần mở rộng khác Mac.

Các tính năng chính:

Uninstall Mac applications
uninstall applications correctly and safely with the entire contents of the service.
Cleaning residues
Find and eliminate the Trash leftovers applications previously moved
Reset applications
Delete Files application service; restore the initial state applications
Manage Extensions
Remove or disable startup items Mac, home agents, widgets

App_UninstalIer_6.3__242

https://www.fshare.vn/file/JFBXIIQW1343

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  App Cleaner Pro - Gỡ bỏ ứng dụng triệt để
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.