Apple Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar)- Bảng tính trên Mac, tương tự Excel - Apps, Games, Tips for macOS

Apple Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar)- Bảng tính trên Mac, tương tự Excel

Aug 12, 2017
Business
1 1

Numbers là bảng tính tương tự như Excel trên Windows. Dù Excel vẫn là phần mềm phổ biến nhất, tuy nhiên với một số người, Apple Numbers vẫn có 1 vị trí nhất định. Nhất là khi Apple trang bị Touch Bar trên Macbook Pro 2016 và Numbers vừa được cập nhật để hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016

Chi tiết các bạn xem tại link: https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id409203825?mt=12

Apple Numbers

Apple Numbers 2.3

http://www.fshare.vn/file/TAWZJ8T9DT/

Apple Numbers 3.5.3

https://www.fshare.vn/file/E1MSVRX27IOO

Apple Numbers 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/LXM4C343TLAB

Apple Numbers 4.0 (Từ bản này chỉ chạy trên Sierra 10.12 trở lên)

https://www.fshare.vn/file/O4ASUNDOZNZS

Numbers 4.0.5 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/R4Y7WL1ZQFML

Numbers 4.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/TAQHXYRNN4D5

Numbers 4.1.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/3LHD5D453P57

Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/GASUNFTNJHJY

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Final Cut Pro 7.0.3 - Phần mềm dựng phim của Apple

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới