Apple Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar)- Bảng tính trên Mac, tương tự Excel

Aug 12, 2017
Business
1 1

Numbers là bảng tính tương tự như Excel trên Windows. Dù Excel vẫn là phần mềm phổ biến nhất, tuy nhiên với một số người, Apple Numbers vẫn có 1 vị trí nhất định. Nhất là khi Apple trang bị Touch Bar trên Macbook Pro 2016 và Numbers vừa được cập nhật để hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016

Chi tiết các bạn xem tại link: https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id409203825?mt=12

Apple Numbers

Apple Numbers 2.3

http://www.fshare.vn/file/TAWZJ8T9DT/

Apple Numbers 3.5.3

https://www.fshare.vn/file/E1MSVRX27IOO

Apple Numbers 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/LXM4C343TLAB

Apple Numbers 4.0 (Từ bản này chỉ chạy trên Sierra 10.12 trở lên)

https://www.fshare.vn/file/O4ASUNDOZNZS

Numbers 4.0.5 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/R4Y7WL1ZQFML

Numbers 4.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/TAQHXYRNN4D5

Numbers 4.1.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/3LHD5D453P57

Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/GASUNFTNJHJY

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Apple Aperture - Phần mềm xử lý ảnh của Apple
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.