Apple Numbers – Bảng tính trên Mac, tương tự Excel

Jul 10, 2020
Business
1 2

Numbers là bảng tính tương tự như Excel trên Windows. Dù Excel vẫn là phần mềm phổ biến nhất, tuy nhiên với một số người, Apple Numbers vẫn có 1 vị trí nhất định. Nhất là khi Apple trang bị Touch Bar trên Macbook Pro 2016 và Numbers vừa được cập nhật để hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016

Chi tiết các bạn xem tại link: https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id409203825?mt=12

Apple Numbers

Apple Numbers 2.3

http://www.fshare.vn/file/TAWZJ8T9DT/

Apple Numbers 3.5.3

https://www.fshare.vn/file/E1MSVRX27IOO

Apple Numbers 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/LXM4C343TLAB

Apple Numbers 4.0 (Từ bản này chỉ chạy trên Sierra 10.12 trở lên)

https://www.fshare.vn/file/O4ASUNDOZNZS

Numbers 4.0.5 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/R4Y7WL1ZQFML

Numbers 4.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/TAQHXYRNN4D5

Numbers 4.1.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/3LHD5D453P57

Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/GASUNFTNJHJY

Apple Numbers 10.1 (Chỉ chạy trên High Sierra 10.13.6 trở lên)

https://www.fshare.vn/file/4HR7GBYN4C5B

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Motion 5 - Ứng dụng chỉnh sửa Video trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.