Apple Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar)- Bảng tính trên Mac, tương tự Excel

Aug 12, 2017
Business
1 1
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Numbers là bảng tính tương tự như Excel trên Windows. Dù Excel vẫn là phần mềm phổ biến nhất, tuy nhiên với một số người, Apple Numbers vẫn có 1 vị trí nhất định. Nhất là khi Apple trang bị Touch Bar trên Macbook Pro 2016 và Numbers vừa được cập nhật để hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016

Chi tiết các bạn xem tại link: https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id409203825?mt=12

Apple Numbers

Apple Numbers 2.3

http://www.fshare.vn/file/TAWZJ8T9DT/

Apple Numbers 3.5.3

https://www.fshare.vn/file/E1MSVRX27IOO

Apple Numbers 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/LXM4C343TLAB

Apple Numbers 4.0 (Từ bản này chỉ chạy trên Sierra 10.12 trở lên)

https://www.fshare.vn/file/O4ASUNDOZNZS

Numbers 4.0.5 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/R4Y7WL1ZQFML

Numbers 4.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/TAQHXYRNN4D5

Numbers 4.1.1 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/3LHD5D453P57

Numbers 4.2 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/GASUNFTNJHJY

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  GarageBand - Phần mềm chỉnh sửa âm thanh của Apple

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.