AppleMacSoft DRM Converter – Gỡ bỏ bản quyền nhạc trên iTunes

Jun 9, 2018
MAC APPLICATION
1 1

DRM Converter for Mac là ứng dụng gỡ bỏ bản quyền nhạc (DRM) khi tải từ iTunes, phần mềm cũng hỗ trợ converts M4P trên iTunes sang Mp3 haowcj AAC…  nhờ đó bạn có thể thoải mái chép nhạc đã mua từ iTunes vào iPad, iPhone, PSP, Surface, MP3 player, car player, Android Phone, HTC phone mà không còn bị dính bản quyền của Apple.

Chi tiết: http://www.applemacsoft.com/drm-converter-mac.html

AppleMacSoft DRM Converter 5.5.15

https://www.fshare.vn/file/XT2LHCYMWDV2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.