Application Wizard – Truy cập các ứng dụng, tác vụ… thuận tiện hơn

Nov 23, 2019
MAC APPLICATION
0 0

Application Wizard cung cấp quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng, tài liệu, thư mục và đĩa. Nó cho phép bạn nhanh chóng mở, thoát và làm cho các ứng dụng hoạt động, chạy AppleScripts và giảm sự lộn xộn màn hình bằng cách bật chế độ một ứng dụng.

Với Application Wizard, bạn cũng có thể duyệt các ổ đĩa và thư mục yêu thích để nhanh chóng mở các mục kèm theo, kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ và để dễ dàng truy cập các tài liệu và danh bạ gần đây. Cuối cùng, Trình hướng dẫn ứng dụng cho phép bạn xem trước hình ảnh, nhạc, phim và tài liệu cũng như xem thuộc tính tệp và siêu dữ liệu.

Requirements for Application Wizard

  • Intel, 64-bit processor
  • OS X 10.11 or later

Application_Wizard_4.0.1

https://www.fshare.vn/file/D6GK4NLT1FP1

Application_Wizard_4.1

https://www.fshare.vn/file/S53PYJHHR53R

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.