AppLocker – Phần mềm đặt mật khẩu bảo vệ ứng dụng trên Mac

Jun 8, 2019
FEATURED
1 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

AppLocker giúp bạn đặt mật khẩu bảo vệ những ứng dụng cá nhân mà bạn không muốn người khác mở

Ứng dụng cực kỳ gọn nhẹ, không yêu cầu thiết đặt phức tạo. Chỉ cần khởi động Applocker, thêm mật khẩu và chọn ứng dụng bạn muốn bảo vệ.

Khi sử dụng công cụ này bạn sẽ không phải lo lắng khi cho người khác mượn máy. Không ai có thể truy cập vào những ứng dụng cá nhân của bạn khi bạn không cho họ mật khẩu.

applocker

More info: https://itunes.apple.com/us/app/applocker-password-protect/id1132845904

AppLocker 1.8.0

https://www.fshare.vn/file/QGVPNWBIBTXW

AppLocker 2.2.0

https://www.fshare.vn/file/UHJ2EJ61B7T7

AppLocker 2.6.0

https://www.fshare.vn/file/REDFQ6D451JD

AppLocker 2.7.0

https://www.fshare.vn/file/SR7DXEUR4WZW

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  iLock - Đặt mật khẩu truy cập ứng dụng trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.