Aquafadas PulpFx Plugins – Plugin cho Final cut, AE, Premiere..

Mar 12, 2017
DESIGN ASSET
1 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Aquafadas PulpFx Plugins for Final Cut, Motion, After effects, Premiere, FXFactory

PulpFx Abstract 1.1.3
Amazing Animated slideshows

A stunning collection of generators designed to produce show-stopping animated slideshows in Final Cut and Final Cut Express.

PulpFx Wedding 1.0.1
Animated slideshows for wedding

A collection of various generators to create animated slideshows for wedding.

pulx

PulpMotion Advanced 3.6.0

https://www.fshare.vn/file/7HK4MKM7UF9Q

PulpMotion Advanced 3.6.1

https://www.fshare.vn/file/A4HQ2SJ3GRAR

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Triune Color: Cinematic LUTs V2 - Triunestore - Bộ LUTs cực đẹp cho Adobe Premiere Pro

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.