Artstudio Pro – Ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ

Nov 14, 2019
MAC APPLICATION
0 3

Pro Artstudio là ứng dụng vẽ và chỉnh sửa ảnh mạnh được thiết kế cho cả MacOS và iOS. Sự kế thừa của ứng dụng ArtStudio nổi tiếng được thiết kế lại và có nhiều tính năng và cải tiến mới giúp tận dụng tối đa công nghệ iCloud Drive mới nhất được tối ưu hóa cho bộ vi xử lý đa nhân 64 bit để đạt được nhiều công việc có thể.

Artstudio Pro 1.2.1

https://www.fshare.vn/file/VDV2EKDV2CB8

Artstudio Pro 1.3.2

https://www.fshare.vn/file/YA7TCYIE7KWJ

Artstudio Pro 1.3.3

https://www.fshare.vn/file/X12YDP7JS5ZD

Artstudio Pro 1.3.5

https://www.fshare.vn/file/97WNDJALU8BL

Artstudio Pro 1.3.8

https://www.fshare.vn/file/OTTFDCBA6QVZ

Artstudio Pro 1.3.9

https://www.fshare.vn/file/TZBBCFX28NER

Artstudio Pro 1.3.10

https://www.fshare.vn/file/FI1B8XQKDX85

Artstudio_Pro_2.0.1

https://www.fshare.vn/file/TD47DZLOCEQ9

Artstudio_Pro_2.0.10

https://www.fshare.vn/file/1EPZMU4RARQ5

Artstudio_Pro_2.0.18

https://www.fshare.vn/file/EYDO2XABIAN4

Artstudio_Pro_2.0.19

https://www.fshare.vn/file/KPKE3W1343Q9

Artstudio_Pro_2.0.21

https://www.fshare.vn/file/6CWAG79GAODJ

Artstudio_Pro_2.2.5

https://www.fshare.vn/file/6GEELF3US661

Artstudio_Pro_2.2.9

https://www.fshare.vn/file/4C33Y96TAQJ8

Artstudio_Pro_2.2.11

https://www.fshare.vn/file/9CQFKAFZFY7U

Artstudio_Pro_2.3.7

https://www.fshare.vn/file/QNRJ619XPFP3

Artstudio_Pro_2.3.8

https://www.fshare.vn/file/I2HZ926HNH9I

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hand Tint Pro - Ứng dụng thêm hiệu ứng cho ảnh

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.