Artstudio Pro – Ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ

Jun 17, 2020
MAC APPLICATION
0 5

Pro Artstudio là ứng dụng vẽ và chỉnh sửa ảnh mạnh được thiết kế cho cả MacOS và iOS. Sự kế thừa của ứng dụng ArtStudio nổi tiếng được thiết kế lại và có nhiều tính năng và cải tiến mới giúp tận dụng tối đa công nghệ iCloud Drive mới nhất được tối ưu hóa cho bộ vi xử lý đa nhân 64 bit để đạt được nhiều công việc có thể.

Artstudio Pro 1.2.1

https://www.fshare.vn/file/VDV2EKDV2CB8

Artstudio Pro 1.3.2

https://www.fshare.vn/file/YA7TCYIE7KWJ

Artstudio Pro 1.3.3

https://www.fshare.vn/file/X12YDP7JS5ZD

Artstudio Pro 1.3.5

https://www.fshare.vn/file/97WNDJALU8BL

Artstudio Pro 1.3.8

https://www.fshare.vn/file/OTTFDCBA6QVZ

Artstudio Pro 1.3.9

https://www.fshare.vn/file/TZBBCFX28NER

Artstudio Pro 1.3.10

https://www.fshare.vn/file/FI1B8XQKDX85

Artstudio_Pro_2.0.1

https://www.fshare.vn/file/TD47DZLOCEQ9

Artstudio_Pro_2.0.10

https://www.fshare.vn/file/1EPZMU4RARQ5

Artstudio_Pro_2.0.18

https://www.fshare.vn/file/EYDO2XABIAN4

Artstudio_Pro_2.0.19

https://www.fshare.vn/file/KPKE3W1343Q9

Artstudio_Pro_2.0.21

https://www.fshare.vn/file/6CWAG79GAODJ

Artstudio_Pro_2.2.5

https://www.fshare.vn/file/6GEELF3US661

Artstudio_Pro_2.2.9

https://www.fshare.vn/file/4C33Y96TAQJ8

Artstudio_Pro_2.2.11

https://www.fshare.vn/file/9CQFKAFZFY7U

Artstudio_Pro_2.3.7

https://www.fshare.vn/file/QNRJ619XPFP3

Artstudio_Pro_2.3.8

https://www.fshare.vn/file/I2HZ926HNH9I

Artstudio_Pro_2.3.12

https://www.fshare.vn/file/LSY3B36APGSE

Artstudio_Pro_2.3.13

https://www.fshare.vn/file/4VT64TJVLZXG

 Artstudio_Pro_2.3.14

https://www.fshare.vn/file/QKBKOH2LIIR2

 Artstudio_Pro_2.3.18

https://www.fshare.vn/file/QB231JCUZ4AU

Artstudio_Pro_2.3.19

https://www.fshare.vn/file/33VWM5K5R69G

Artstudio_Pro_2.3.21

https://www.fshare.vn/file/HWVE44VVGC5C

Artstudio_Pro_2.3.22

https://www.fshare.vn/file/QX7XT1CDMOA4

Artstudio_Pro_2.3.23

https://www.fshare.vn/file/6TARNQGR6CU1

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Image Crop - Công cụ crop ảnh gọn nhẹ trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.