aText – Tạo từ điển gõ tắt trên Mac

Dec 2, 2019
MAC APPLICATION
1 0

aText giúp bạn gõ văn bản nhanh hơn bằng cách tạo bộ từ điển gõ tắt trên Mac, chi tiết các bạn xem video bên dưới đây

Phần mềm được bán trên web của Trankynam với giá 4.99$

Chi tiết: http://www.trankynam.com/atext/

aText_2.31.1

https://www.fshare.vn/file/THMEVZYO8QTL

aText_2.34

https://www.fshare.vn/file/NTWRVRWZZO7O

aText_2.35.5

https://www.fshare.vn/file/KYU5SE8QP2US

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Textwrangler - Sửa file host dễ dàng nhất

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.