Audio Editor – Merge, Split And Edit – Phần mềm Edit Audio đơn giản

Feb 24, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Audio Editor – Merge, Split And Edit – Đúng như cái tên của phần mềm, phần mềm edit Audio cực đơn giản với các tính năng chính là Cắt, Gộp, Chỉnh sửa cơ bản cho File Audio. Phần mềm có ưu điểm là cực kỳ nhỏ gọn, giao diện dễ sư dụng.

  • Trình Edit Audio dạng sóng
  • Tính năng tạo nhạc chuông
  • Copy, cut và paste vùng lựa chọn dễ dàng
  • Tạo vùng chọn dễ dàng với mô phỏng âm thanh dạng sóng
  • Phóng to, thu nhỏ timeline để tìm đoạn cần edit

Audio Editor – Merge Split And Edit 1.4.1

https://www.fshare.vn/file/OGY7UBTWRWXR

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Spectrasonics Omnisphere - 1.5.8d Includes Bob Moog Tribute Library
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.