Awesome Screenshot – Ứng dụng chụp màn hình nâng cao

Mar 3, 2018
Lifestyle
1 0

Ngoài tính năng chụp màn hình thông thường, Awesome Screenshot giúp bạn chụp lại màn hình trang web, hay bạn đang hướng dẫn cho phụ huynh cách sử dụng webmail, cũng có thể bạn phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt trên trang web và muốn lưu lại những hình đó.

Capture, annotate and share

【Capture】
1. Capture or cut the selected area, or the entire visible portion, or a window.
2. Support PNG format

【】 Annotate and edit
1. Write it with rectangles, circles, arrows, lines and text
2. Cut and move and display the size of the crop area
3. Use eraser to hide sensitive information

】 【Save Share
1. Save Local
2. Single-click to upload to awesomescreenshot.com and get a shareable link

Awesome Screenshot 1.2

https://www.fshare.vn/file/BO6IQYAA95NL

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  3 cách chụp màn hình trên Mac OS X - không cần soft
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.