Backgrounds – tạo hình nền động cho Mac

Jun 2, 2020
Lifestyle
1 0

Backgrounds giúp cho hình nền máy Mac của bạn sinh động hơn với 6 chủ đề: iTunes, Parallax, Quartz, Video, System và Time.

Theme mà mình thích nhất ở phần mềm này đó là System Theme hiển thị được thông số CPU và Network usage giống như trên Windows 7 trước đây

Backgrounds_7.3

https://www.fshare.vn/file/PYIE7HITE7KX

Backgrounds_7.4

https://www.fshare.vn/file/EUTBTXWJL7TC

Backgrounds_7.5

https://www.fshare.vn/file/5QYDNWAF1LOC

Backgrounds_7.6

https://www.fshare.vn/file/R9PJAJJS3SIS

Backgrounds_7.7

https://www.fshare.vn/file/KE2TQW4K7Y21

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Deskovery - Trình quản lý cửa sổ rất hay
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.