Bartender – Sắp xếp, làm đẹp Menubar trên Mac

Oct 5, 2019
FEATURED
4 5
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Bartender 2 giúp bạn tổ chức lại các ứng dụng trên Menu bar, bằng cách ẩn chúng, sắp xếp lại, hoặc di chuyển chúng tới Bartender Bar.
Bạn có thể hiển thị menubar dạng đầy đủ, hoặc ẩn tất cả vô Bartender Bar.

Có rất nhiều thiết đặt khác đang chờ các bạn khám phá giúp làm cho Thánh Menubar của các bạn trở nên gọn gàng và đẹp hơn

12

Menubar dạng Full list

65

Ẩn các thành phần trên Menubar (Hình sau khi ẩn)

Bartender 2.0

https://www.fshare.vn/file/D8T3P3YCKHIR

Bartender 2.0.2

https://www.fshare.vn/file/ENUZ7PP6E7JV

Bartender 2.0.5

https://www.fshare.vn/file/MA95MIDZP8QS

Bartender 2.0.8

https://www.fshare.vn/file/AVCPCB9146BQ

Bartender 2.1.0

https://www.fshare.vn/file/TC1UUINICW98

Bartender 2.1.5

https://www.fshare.vn/file/DKF9N7S53MPD

Bartender 3.0.2

https://www.fshare.vn/file/TQW4LADSLADR

Bartender 3.0.6

https://www.fshare.vn/file/C32QAXM22UT9

Bartender 3.0.7

https://www.fshare.vn/file/FHVNDO1RHSCZ

Bartender_v3.0.12

https://www.fshare.vn/file/SR58E3X5NKN9

Bartender_v3.0.39

https://www.fshare.vn/file/9JQRDA1YID2W

Bartender_v3.0.39

https://www.fshare.vn/file/YCH63P2TQZES

Bartender_v3.0.46

https://www.fshare.vn/file/XT1CEOZMWEZK

Bartender_v3.0.47

https://www.fshare.vn/file/CH4UPMTY38KW

Bartender_v3.0.51

https://www.fshare.vn/file/HFC6IVKVHGLD

Bartender_3_3.0.55b

https://www.fshare.vn/file/UTE5CYJIONXF

Bartender_3_3.0.56b

https://www.fshare.vn/file/KT65VOJCUY21

Bartender_3_3.0.57__357_b

https://www.fshare.vn/file/LZWCN1TS9N91

Bartender_3_3.0.63__363_b

https://www.fshare.vn/file/LDTR1JDXAEUR

Bartender 3.0.64

https://www.fshare.vn/file/1NXF1MQMMZRN

Bartender 3.1.1

https://www.fshare.vn/file/SQ2Q8OFVR1JB

Bartender_3_3.1.2

https://www.fshare.vn/file/MJL3EFP1P9SY

Bartender_3_3.1.3

https://www.fshare.vn/file/FASX131KIM94

Bartender_3_3.1.4.3104

https://www.fshare.vn/file/O9XPEMMYO9YQ

Bartender_3_3.1.5

https://www.fshare.vn/file/9718T789DSLA

Bartender_3_3.1.6

https://www.fshare.vn/file/4IXVE3WZZO6L

Bartender_3_3.1.7

https://www.fshare.vn/file/AFZH5Y7QSLCK

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MaxSnap - Công cụ quản lý cửa sổ mạnh mẽ

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.