A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt

Nov 6, 2019
MAC APPLICATION
2 1

A Better Finder Rename là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc đổi tên file trên thế giới hiện nay. Bất cứ ai cần phải đổi tên hàng loạt rất nhiều file hàng ngày, đặc biệt là các nhà phát triển web và bất cứ ai làm việc với rất nhiều hình ảnh hoặc file âm thanh – có thể nghĩ tới A Better Finder Rename.

A Better Finder Rename cung cấp một bộ hoàn chỉnh các tùy chọn thay đổi tên, chúng được tổ chức vào 7 loại khác nhau. Mọi thứ từ việc sửa đổi văn bản và thêm số thứ tự vào đến thay đổi định dạng và đổi tên các file dựa vào ngày giờ ( đặc biệt là tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia). Hơn nữa, bạn có thể chỉ định, áp dụng và tiết kiệm nhiều bước đổi tên, và A Better Finder Rename có thể tự động giải quyết các xung đột về tên file.

A Better Finder Rename 10.8

https://www.fshare.vn/file/C2ZH8GAQLG9O

A Better Finder Rename v10.14

https://www.fshare.vn/file/UF9SX12W6S68

A Better Finder Rename 10.18

https://www.fshare.vn/file/K29T4SGK87Z4

A Better Finder Rename 10.20

https://www.fshare.vn/file/Z8T8BLRUNG1G

A Better Finder Rename 10.21

https://www.fshare.vn/file/BJIOMRPZKM4F

A Better Finder Rename 10.26

https://www.fshare.vn/file/2RFI1A25CYLQ

A Better Finder Rename 10.27

https://www.fshare.vn/file/LRRBWCN341JE

A Better Finder Rename 10.29

https://www.fshare.vn/file/CEQAWF68F7GD

A Better Finder Rename 10.30

https://www.fshare.vn/file/NWBMWCRK99BJ

A Better Finder Rename 10.32

https://www.fshare.vn/file/FI2FR8LZWAHA

A Better Finder Rename 10.37

https://www.fshare.vn/file/NSS9LZW99AET

A_Better_Finder_Rename_10_10.38

https://www.fshare.vn/file/WZZO7L6TD33U

A_Better_Finder_Rename_10_10.39

https://www.fshare.vn/file/XDSMFYCJCV4L

A_Better_Finder_Rename_10_10.40

https://www.fshare.vn/file/DUXWHD48KT79

A_Better_Finder_Rename_10_10.41

https://www.fshare.vn/file/BM1W71A38M8Z

A Better Finder Rename 10.43_fix

https://www.fshare.vn/file/X2469IGHR41I

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b12

https://www.fshare.vn/file/MOA4FLDTPRIW

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b19

https://www.fshare.vn/file/JDV4MJKWKWJP

A_Better_Finder_Rename_11_11.04

https://www.fshare.vn/file/X96UGHPUTE7J

Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Name Mangler - Công cụ đổi tên file hàng loạt "ngon" nhất trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.