BookReader – Chương trình hỗ trợ đọc sách

Mar 12, 2017
Business
0 0

Chương trình đọc sách, hỗ trợ các file non DRM-ed ePub books, fb2, doc, rtf, rtfd, html,….

Supported formats: EPUB, FB2, Microsoft DOC, RTF, RTFd, xHTML, Webarchive and TXT.

Features Highlights:

✓ Best Retina support

✓ Optimized for Lion and Mountain Lion OS

✓ Very small memory footprint

✓ BookShelf database with easy metadata management

✓ Natural two pages viewing mode

✓ Table Of Contents with crossover hypertext links

✓ Hypertext links and tooltips to Notes (FB2)

✓ Text search function

✓ Bookmarks

✓ Fullscreen mode

✓ Gestures: scrolling, zooming

✓ Customisable operational keys

✓ Automatic charset encoding

✓ Customisable fonts family, sizes, colors, inter row spacing, margins, columns gap, etc

✓ Customisable book background

✓ Page flipping sound

✓ Printing and converting to PDF format

——————-

Lưu ý: Chương trình này không thể mở các ebook mã hóa DRM

 

bookreader2

bookreader3

BookReader Version: 4.5

http://www.fshare.vn/file/T1AX0QWYBT/

BookReader bản 4.6

http://www.fshare.vn/file/ZEBLPJTXAH/

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  BookReader - Ứng dụng đọc ebook trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới