[Hết hạn] Hướng dẫn chi tiết sửa lỗi Crash khi chạy ứng dụng Crack

Cập nhật: Sign bên dưới cũng đã hết hạn. Đa số các ứng dụng sau này đã cập nhật sửa lỗi. Tuy nhiên vẫn còn 1 số ứng dụng bị Crash, bạn làm theo cách ở link sau: Hướng dẫn sửa lỗi Crash ứng dụng trên Mojave [Cách này đã hết dùng được, khỏi đọc … Đọc tiếp [Hết hạn] Hướng dẫn chi tiết sửa lỗi Crash khi chạy ứng dụng Crack