Charles – Web Proxy cho Mac

Charles là một web proxy (HTTP Proxy / HTTP Monitor) chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân hoặc trình duyệt web của bạn (hoặc bất kỳ ứng dụng Internet khác) sau đó được cấu hình để truy cập Internet thông qua Charles, Sau đó Charles ghi lại và hiển thị cho bạn tất cả các dữ liệu được gửi và nhận.


Tính năng, đặc điểm

・SSL proxying: view SSL requests and responses in plain text
・Bandwidth throttling to simulate slower Internet connections including latency
・AJAX debugging : view XML and JSON requests and responses as a tree or as text
・AMF: view the contents of Flash Remoting / Flex Remoting messages as a tree
・Repeat requests to test back-end changes
・Edit requests to test different inputs
・Breakpoints to intercept and edit requests or responses
・Validate recorded HTML, CSS, and RSS/atom responses using the W3C validator
What’s New in Version 4.0:

Major Features
・HTTP 2 support
・IPv6 support
・Updated look and feel
・Enhanced app icon
・Beautiful new custom designed icons for the toolbar and in the session navigator tree
・Improved tab visual design on Mac OS X
・Improved compatibility with Windows 10
・Reduced border chrome
・Improved performance
Minor Features
・Command-line tool to export SSL certificates
・Notes field added to Sequence view
・XML summary export now includes headers
・JSON export format
・Kept-Alive count visible on Host and Path summaries
・Uncompressed sizes added to Summary tab

charles

Charles 4.0

https://www.fshare.vn/file/PLIJXRQ6D1RI

Charles 4.1.2

https://www.fshare.vn/file/FPXDSIYYQI2F

charles-proxy-4.1.4 2.

https://www.fshare.vn/file/6D1RJ4OTUGFI

Charles_Web_Proxy_v4.2

https://www.fshare.vn/file/5IXVAKPJBO5H

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  ITab Pro - Truy cập Instagram ngay trên Menubar

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới