Chessmaster 9000 – Game cờ vua trên Mac

Apr 13, 2019
MAC GAMES
0 0

Game này thì không cần giới thiệu nhiều. Dành cho các bạn muốn chơi cờ Vua trên Mac ^_^

Sau khi tải về, kéo nguyên thư mục vào Application> Vào Launchpad chạy Chessmaster 9000.

Sau đó nhấn Play

Chessmaster 9000 v1.1.3

https://www.fshare.vn/file/FAT1CEMQJ9CN

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  [Mini Game] Slime Rancher - Game hành động vui vẻ

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.