CINEMATICA LUTS Cinematic color grading – Bộ LUTs chỉnh màu cực chất

Aug 2, 2019
DESIGN ASSET
0 0

CINEMATICA LUTS Cinematic color grading – Bộ LUTs chỉnh màu rất đẹp dành cho Pre.

Bao gồm 25 LUTs dùng cho phim ảnh.

Xem chi tiết tại đây: Thepresetfactory

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích:  Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X… bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ định dạng .cube
  • Định dạng: .CUBE và .3DL LUTs

Cinematica – LUTs

https://www.fshare.vn/file/W2B38NCH4UOL

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.