Cisdem AppCrypt – Đặt mật khẩu cho ứng dụng trên Mac

Cisdem AppCrypt là một phần mềm mã hóa ứng dụng tuyệt vời dành cho máy tính Mac của bạn. Với nó, bạn có thể cài đặt mật khẩu để bảo vệ iPhoto, iTunes, Contacts, Facebook hay bất kỳ ứng dụng nào mình thích trên máy Mac. Đơn giản, chỉ cần thiết lập một mật mã và thêm ứng dụng mà mình muốn khóa vào danh sách. Kết quả, không ai có thể truy cập các ứng dụng đươc bảo vệ trừ khi họ nhập chính xác mật khẩu..

Các tính năng hữu ích khác:

  • Giao diện người dùng đơn giản, nhờ đó cho phép người dùng quản lý các ứng dụng bị khóa và mục Preferences trong một cửa sổ.
  • Thêm nhiều ứng dụng vào danh sách cùng một lúc.
  • Không sửa đổi bất kỳ tập tin hệ thống hay ứng dụng nào.
  • Tạo phím tắt tùy chỉnh để hiển thị cửa sổ chương trình nhanh chóng.

 

Cisdem AppCrypt 3.6.1

https://www.fshare.vn/file/1QDEJBP9VE2T

Cisdem AppCrypt 4.0

https://www.fshare.vn/file/VGC1W7Z6IR1L

Cisdem_AppCrypt_4.0.1

https://www.fshare.vn/file/ADNWAF1MSUL5

Cisdem_AppCrypt_4.1.0

https://www.fshare.vn/file/T3RAU75UIQVV

Cisdem_AppCrypt_4.2.0

https://www.fshare.vn/file/SGLDSMH9JNGZ

Cisdem_AppCrypt_4.4.0

https://www.fshare.vn/file/2MOB8UE58GD5

Cisdem_AppCrypt_4.5.0

https://www.fshare.vn/file/6FFI1B8XQLGA

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  AppLocker - Phần mềm đặt mật khẩu bảo vệ ứng dụng trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.