CISDEM Data Recovery – Ứng dụng phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp

Jun 4, 2020
FEATURED
1 2

CISDEM DataRecovery là công cụ đơn giản giúp bạn phục hồi file bị xóa trên máy chỉ trong 1 vài phút. Bạn có thể phục hồi dữ liệu đã xóa trong máy hoặc ổ cứng ngoài, không cần thiết đặt gì phức tạp…

Ứng dụng có thể phân biệt giữa các tài liệu văn bản (bao gồm doc, pdf, txt, wpd, accdb, cwk …), các tệp đa phương tiện như hình ảnh, video hoặc hình ảnh, các tệp nén (7z, rar, zip, gz …)…

Sau khi chọn loại tệp bạn muốn khôi phục, chương trình sẽ mất vài phút để xác định vị trí tất cả nội dung có thể phục hồi, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể phục hồi hoàn toàn, đặc biệt trong trường hợp các file nằm trong vùng ổ cứng bị hỏng. Nó sẽ hiển thị nội dung lọc nội dung giữa các loại định dạng, do đó tạo điều kiện cho tùy chọn để xác định những gì bạn thực sự cần để phục hồi.

Cisdem Data Recovery 4.1.0

https://www.fshare.vn/file/NU1CA4HSCYIF

Cisdem Data Recovery 5.5.0

https://www.fshare.vn/file/EELJKYWF1NYI

Cisdem_Data_Recovery_5.6.0

https://www.fshare.vn/file/FW29T4SFHUL5

Cisdem_Data_Recovery_5.7.0

https://www.fshare.vn/file/N5GKAG54SFGP

Cisdem_Data_Recovery_6.1.0

https://www.fshare.vn/file/662GWVGBYLVB

Cisdem_Data_Recovery_6.2.0

https://www.fshare.vn/file/XLYSTGK5SAST

Cisdem_Data_Recovery_6.3.0

https://www.fshare.vn/file/SXYTWSX5J2EK

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Cisdem iPhoneRecovery - Phần mềm phục hồi dữ liệu cho iPhone
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.