CISDEM Video Converter – Công cụ chuyển đổi định dạng Video trên Mac

May 15, 2020
MAC APPLICATION
1 0

CISDEM Video Converter 3 for Mac – Công cụ tải, chuyển đổi video trên Mac mà không giảm chất lượng! Phần mềm hỗ trợ hơn 150 định dạng Audio và Video khác nhau.

The Mac Video Converter also includes a range of basic editing tools including merge, trim, crop, rotate, watermark, subtitle, Deinterlacing, effects, etc.

Cisdem VideoConverter also features 3D effects, allows you to load subtitles or custom audio tracks, and enables you to add text or image watermarks to protect your recordings. The effects can be previewed in real time, before going ahead with the conversion.

Compatibility: OS X 10.11 or later 64-bit
Homepagehttps://www.cisdem.com

 

Cisdem_Video_Converter_3.12.0

https://www.fshare.vn/file/VOH5WUCV2DGV

Cisdem_Video_Converter_3.13.0

https://www.fshare.vn/file/7WODJDXADP8N

Cisdem_Video_Converter_3.14.0

https://www.fshare.vn/file/1MSTGK72EJ73

Cisdem_Video_Converter_3.15

https://www.fshare.vn/file/FW3DDFSEB5FH

Cisdem_Video_Converter_4.10.1

https://www.fshare.vn/file/2W82B7S1KGC1

Cisdem_Video_Converter_5.1.0

https://www.fshare.vn/file/4Q3VYXJKXSTJ

Cisdem_Video_Converter_5.2.0

https://www.fshare.vn/file/5K6UGHTE6FBZ

Cisdem_Video_Converter_5.3.0

https://www.fshare.vn/file/XRPYH65X1ZN1

Cisdem_Video_Converter_5.4.0

https://www.fshare.vn/file/W16GJ1A13ZJE

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  VideoProc - Công cụ xử lý, chuyển đổi Video chuyên nghiệp trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.