Cisdem Window Manager – Thêm lựa chọn phần mềm quản lý cửa sổ trên Mac

Oct 26, 2019
Business
0 0

 Cisdem Window Manager giúp bạn chia màn hình thành nhiều kích cỡ và vị trí khác nhau trên máy Mac. Tất cả những gì bạn phải làm là kéo các cửa sổ vào các cạnh hoặc góc của màn hình hoặc sử dụng hệ thống lưới có sẵn để chọn khu vực mà các cửa sổ sẽ hiển thị

Một khi đã quen với Cisdem Window Manager, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn có thể quản lý các cửa sổ mà không có nó.

Features

  • 3 Ways to Manage Windows: by mouse, grid, and keyboard shortcuts
  • Managing Window Edges: easily set the edges and borders, or choose to ignore edges and borders
  • Menu Bar Access: choose to show or hide the apps’ icons on the menu bar
  • Global Shortcuts: access Window Manager from anywhere using a configurable global hotkey
  • Restore Size: restore old window size if the window is dragged away
  • Edges Support: support 7 preset size/location options for easy window snap
  • Grid system: support to resize your windows with the grid system
  • Grid Size: easily set to customizable grid size (from 1×1 up to 10×10
  • Keyboard Shortcuts: support to set unlimited user-customizable keyboard shortcuts


Cisdem_Window_Manager_3.0.0

https://www.fshare.vn/file/2TOMWCN21MV7

Cisdem_Window_Manager_3.2.0

https://www.fshare.vn/file/C6MCLN911VZ5

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  3DWeather - Nhận thông tin dự báo thời tiết theo kiểu 3D

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.