Cisdem Window Manager – Chia màn hình Mac như trên Windows

Sep 10, 2019
Business
0 0

 Cisdem Window Manager giúp bạn chia màn hình thành nhiều kích cỡ và vị trí khác nhau trên máy Mac. Tất cả những gì bạn phải làm là kéo các cửa sổ vào các cạnh hoặc góc của màn hình hoặc sử dụng hệ thống lưới có sẵn để chọn khu vực mà các cửa sổ sẽ hiển thị

Một khi đã quen với Cisdem Window Manager, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn có thể quản lý các cửa sổ mà không có nó.

Features

  • 3 Ways to Manage Windows: by mouse, grid, and keyboard shortcuts
  • Managing Window Edges: easily set the edges and borders, or choose to ignore edges and borders
  • Menu Bar Access: choose to show or hide the apps’ icons on the menu bar
  • Global Shortcuts: access Window Manager from anywhere using a configurable global hotkey
  • Restore Size: restore old window size if the window is dragged away
  • Edges Support: support 7 preset size/location options for easy window snap
  • Grid system: support to resize your windows with the grid system
  • Grid Size: easily set to customizable grid size (from 1×1 up to 10×10
  • Keyboard Shortcuts: support to set unlimited user-customizable keyboard shortcuts


Cisdem_Window_Manager_3.0.0

https://www.fshare.vn/file/2TOMWCN21MV7

 

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn đổi Desktop Picture, Login screen Mojave -> Catalina

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới