Compressor 4.4.6 – Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi định dạng, xuất phim của Apple

Dec 10, 2019
MAC APPLICATION
3 1

Compressor được tích hợp chặt chẽ với Final Cut Pro của Apple nhằm thêm sức mạnh trong việc chuyển đổi Video. Với giao diện đơn giản, cho phép bạn nhan chóng tùy chỉnh Output, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh

Compressor 4.3 1

More Info: https://itunes.apple.com/us/app/compressor/id424390742

Compressor 4.3 2

Compressor 4.3 3

Compressor 4.3

https://www.fshare.vn/file/IBSPV1AZWAF2

Compressor 4.3.1

https://www.fshare.vn/file/KWL1YJJRZCH4

Compressor 4.4.1 (Chỉ chạy trên macOS 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/6FD9ZUZ7OMSU

Compressor 4.4.2 (Chỉ chạy trên 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/5HSAN928M92B

Compressor 4.4.3 (Chỉ chạy trên 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/ZMXKQQ59LYQK

Compressor 4.4.4 (Chỉ chạy trên 10.13.6 về sau. Hỗ trợ Mojave)

https://www.fshare.vn/file/GGORJ5Q4Y95O

Compressor 4.4.5 (Chỉ chạy trên 10.14.6 về sau. Hỗ trợ Catalina)

https://www.fshare.vn/file/O48JRY93EHWV

Compressor 4.4.6 (Chỉ chạy trên 10.14.6 về sau. Hỗ trợ Catalina)

https://www.fshare.vn/file/W15BWBIFBYO7

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Sound Studio - Ứng dụng chỉnh sửa âm thanh

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.