Compressor 4.4.5 – Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi định dạng, xuất phim của Apple

Oct 8, 2019
MAC APPLICATION
3 1
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Compressor được tích hợp chặt chẽ với Final Cut Pro của Apple nhằm thêm sức mạnh trong việc chuyển đổi Video. Với giao diện đơn giản, cho phép bạn nhan chóng tùy chỉnh Output, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh

Compressor 4.3 1

More Info: https://itunes.apple.com/us/app/compressor/id424390742

Compressor 4.3 2

Compressor 4.3 3

Compressor 4.3

https://www.fshare.vn/file/IBSPV1AZWAF2

Compressor 4.3.1

https://www.fshare.vn/file/KWL1YJJRZCH4

Compressor 4.4.1 (Chỉ chạy trên macOS 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/6FD9ZUZ7OMSU

Compressor 4.4.2 (Chỉ chạy trên 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/5HSAN928M92B

Compressor 4.4.3 (Chỉ chạy trên 10.13.2 về sau)

https://www.fshare.vn/file/ZMXKQQ59LYQK

Compressor 4.4.4 (Chỉ chạy trên 10.13.6 về sau. Hỗ trợ Mojave)

https://www.fshare.vn/file/GGORJ5Q4Y95O

Compressor 4.4.5 (Chỉ chạy trên 10.14.6 về sau. Hỗ trợ Catalina)

https://www.fshare.vn/file/O48JRY93EHWV

 

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MainStage 3 - Ứng dụng hiệu ứng âm thanh của Apple

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.