CrossOver Pro các phiên bản – Chạy chương trình của window trên máy Mac

Jan 13, 2020
FEATURED
7 0

CrossOver Pro cho phép bạn cài đặt các chương trình thông dụng của Window lên Mac OS. Các ứng dụng này sẽ chạy như các ứng dụng được viết dành cho Mac. Để cài đặt, bạn chỉ cần clik và rung. Không cần khởi động lại, không cần sử dụng máy nảo, không cần Window

Hiện nay CrossOver Pro đã hỗ trợ cài đặt 9952 phần mềm của Window trên máy Mac trong đó có khoảng 1338 phần mềm chạy trên Mac giống như là chạy trên Win, có đầy đủ các tính năng và hoạt động không có lỗi.

cross-over-pro2

 

Danh sách các ứng dụng hỗ trợ: https://www.codeweavers.com/compatibility/browse/name

CrossOver 12.0

http://www.fshare.vn/file/TG6NF4ZCZT/

CrossOver 12.1.0

http://www.fshare.vn/file/TG6NF4ZCZT/

CrossOver 12.1.2

http://www.fshare.vn/file/TKTP4C2GJT/

CrossOver 13.1

http://www.fshare.vn/file/TQ7P90ZZRT/

CrossOver 14.1

https://www.fshare.vn/file/H8F8M4EEH2GW

CrossOver 14.1.6

https://www.fshare.vn/file/7S7AKRVRZFUO

CrossOver 15.0.1

https://www.fshare.vn/file/IWQP3ZI9JK28

CrossOver 15.1

https://www.fshare.vn/file/S1H3Q58HGIVO

CrossOver 15.3.0.29684

https://www.fshare.vn/file/DFR9QOXCNXHB

CrossOver 15.3.1

https://www.fshare.vn/file/2CB7RZERC5FH

CrossOver 16.0

https://www.fshare.vn/file/9F1MTVQQ9SWX

CrossOver 16.1

https://www.fshare.vn/file/MEX7VIQUQWZ1

CrossOver 16.2

https://www.fshare.vn/file/IWPJBMVDXCLN

CrossOver 16.2.5

https://www.fshare.vn/file/LG8F9PH2KCSP

CrossOver 17

https://www.fshare.vn/file/GMKPI776VPLN

CrossOver 17.1

https://www.fshare.vn/file/OYIE59N6NG3Q

CrossOver 17.5

https://www.fshare.vn/file/2P34X5J4MJKX

CrossOver 18

https://www.fshare.vn/file/A11RJ4PW7WOE

CrossOver 18.1

https://www.fshare.vn/file/B3AU5VQTK6SA

CrossOver 18.5

https://www.fshare.vn/file/EJ61B7R2O1SK

CrossOver 19.0.0.32195

https://www.fshare.vn/file/UNIALU9EXACI

CrossOver_19.0.1.32209

https://www.fshare.vn/file/Y4BZSQZKHJVK

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  TotalFinder 1.12.3- Thêm chức năng cho Finder mặc định của Mac [Hỗ trợ Catalina]

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.