Cryptey – Hiển thị giá của các đồng tiền điện tử ngay trên Menubar

Nov 15, 2018
Business
1 0

Cryptey (trước đây là Coiney) là ứng dụng đơn giản, sau khi cài sẽ hiện ngay trên Menubar cho phép bạn theo dõi các mức giá hiện tại cho tất cả các đồng tiền lớn như Bitcoin, Litecoin, Ethereum và nhiều đồng tiền khác…

Bạn có thể thêm các mức giá quan trọng nhất vào thanh menu để luôn hiển thị hoặc thêm chúng vào danh sách yêu thích để có thể theo dõi dễ dàng hơn. Với một vài bước, bạn có thể truy cập tất cả các mức giá từ 3 giao dịch chính (BTC-e, Bitfinex và Kraken), được cập nhật mỗi phút.

Features:
Add rates to the menubar
Add rates to favourites list, hidden under app’s menubar icon
Access all rates from BTC-e, Bitfinex, and Kraken
3 major exchanges supported, and more to come
Always current rates, updated every minute
Easy to use and lightweight
Elegant interface that blends in perfectly into your macOS in both light and dark mode

Cryptey 1.4.3

https://www.fshare.vn/file/J6XWIJYV86Y1

Cryptey 1.4.4

https://www.fshare.vn/file/G3SFJ4MLSVT6

Cryptey 1.7.9

https://www.fshare.vn/file/U3J5SD48HHOQ

Cryptey 1.8.0

https://www.fshare.vn/file/MLSY5IWOFUOL

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  FileMaker Pro Advanced - Phần mềm dành cho doanh nhân
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.