CSSDesigner – Công cụ thiết kế CSS mạnh mẽ, đầy đủ tính năng

Mar 13, 2017
Developer
0 0

CSS Designer là công cụ thiết kế CSS mạnh mẽ và đầy đủ tính. CSSDesigner tận dụng tối đa các công nghệ mới nhất của Mac, cho tốc độ nhanh chóng

Công cụ cho phép bạn thiết kế CSS 1 cách trực quan, sinh động, vẽ, tô màu, áp dụng các hiệu ứng khác nhau, hoặc tạo ra các sản phẩm chuyên nghiệp một cách dễ dàng.

Tính năng

 • Tạo hiệu ứng CSS3 (CSS2) một cách nhanh chóng và dễ dàng
 • Chỉnh sửa và áp dụng một số hiệu ứng đặc biệt cho vùng được chọn
 • Chọn và loại bỏ các thành phần không mong muốn trong thiết kế CSS của bạn.
 • Copy 1 layer này tới 1 layer khác.
 • Công cụ vẽ Top-notch:
 • Vẽ với CSSDesigner như vẽ trên vải
 • sử dụng các loại kích thước, hình dạng khác nhau
 • Tùy chỉnh thiết đặt CSS để có được những gì bạn cần
 • Tính tương thích:
 • Mở và lưu các định dạng CSS
 • Open và save CSS với layer dành riêng cho MAC

CSS Designer dùng một số công nghệ của Mac OS như: Cocoa, OpenGL, OpenCL, Core Image, Grand Central Dispatch, 64-bit,và full-screen. Và CSSDesigner’s tùy chỉnh tối ưu với màn hình Retina.

CSSDesigner1

CSSDesigner 4.7.2

https://www.fshare.vn/file/4679CNZTTE7H

CSSDesigner 5.0

https://www.fshare.vn/file/7VGEB26CYLPK

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  TurboWeb - Công cụ hỗ trợ thiết kế Website
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.