CudaText- Code editor chuyên nghiệp trên Mac

Apr 9, 2017
Developer
1 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

CudaText is a cross-platform code editor.
Features

Syntax highlight for many languages: C, C++, Java, Pascal, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, XML… in all, more than 160 lexers
Code folding
Code-tree structure
Multi-carets, multi-selections
Special auto-completion for HTML and CSS
Simple auto-completion for some lexers
Find/Replace with reg-ex
Split tab — split view for 2/3/4/6 files
Plugins in Python language
Command palette
JSON config files
Customizable shortcuts
Can view picture files (JPEG/PNG/GIF/BMP/ICO)
Char map

WHAT’S NEW

Version 1.7.8:

macOS: horiz scroll by trackpad should work now
Option ui_sidebar_show
Option mouse_wheel_speed_vert
Option mouse_wheel_speed_horz
Command line: improved help (–help)
Command line: aliases for keys (-h -v -r -n -w)
Command line: added key –enc=
Command line: renamed key: –readonly
Changed format of file date in session (was number, now readable)
Fix: tabs “x” must act on mouse-up

REQUIREMENTS

OS X 10.7 or later

CudaText 1.7.8

https://www.fshare.vn/file/Y7VKWKUCSR68

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Adobe Muse CC 2017.0.3 - Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.