Data Guardian – Phần mềm mã hoá, bảo vệ dữ liệu trên Mac

Data Guardian  là ứng dụng giúp bạn bảo vệ dữ liệu cho hệ điều hành macOS. Nó cho phép bạn mã hóa các dữ liệu và bảo mật quyền riêng tư, bảo mật các dữ liệu quan trọng của bạn thông qua các mật khẩu do bạn xác định, đồng thời cũng cho phép bạn thực hiện một số thao tác khác như: tạo ra các bản ghi, chèn ảnh vào bản ghi đó…

 
Các tính năng chính của Data Guardian for Mac:

–    Bảo vệ dữ liệu an toàn trên hệ điều hành MAC.
–    Hỗ trợ tạo bộ sưu tập và áp dụng các biểu tượng, nhãn màu sắc vào đó.
–    Cho phép bạn tự động đăng nhập trên các trang web trực tuyến.
–    Hỗ trợ tạo mật khẩu và tự động lưu lại các cơ sở dữ liệu người dùng.

Data_Guardian_5.0.1

https://www.fshare.vn/file/UE57DXCKL131

Data_Guardian_5.1.2

https://www.fshare.vn/file/9AHAM38M7S7C

Data_Guardian_5.1.4

https://www.fshare.vn/file/7DZO4ATZA3B2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Spy Cam for Mac - Dùng Camera Macbook làm Camera giám sát
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.