Default Folder X – Thêm tiện ích cho Finder mặc định của Mac

Oct 22, 2019
FEATURED
0 1

Default Folder X sẽ thêm một thanh toolbar bên phải của hộp thoại Open và Save như là một Toolbar có sẵn trong Mac, Thanh toolbar này giúp bạn truy cập nhiều mục và lệnh, hỗ trợ điều hướng nhanh, bạn có thể thay đổi hiển

Default_Folder_X_5.3.6

https://www.fshare.vn/file/A97VL4GPYDMU

Default_Folder_X_5.4b3

https://www.fshare.vn/file/NH8DV18RWYWA

Default_Folder_X_5.4b4

https://www.fshare.vn/file/QPZO357BN1YJ

Default_Folder_X_5.4b5

https://www.fshare.vn/file/4NPCA4FLEVYW

Default_Folder_X_5.4.1

https://www.fshare.vn/file/XXKQO1QFLIE7

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  DeskCover - Quản lý Desktop chuyên nghiệp hơn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.