Desktop Clock – Đồng hồ trên Desktop

Mar 3, 2018
Lifestyle
0 0

Ứng dụng “Desktop Clock” giúp bạn đặt đồng hồ đẹp và thiết thực trên Mac và Dock của bạn. Ứng dụng cung cấp 23 kiểu dáng đẹp để lựa chọn, tùy thuộc vào tính cách và sở thích của bạn.

Designs Clock:
+ Watches Analog
+ Design Flip-Clock
+ quartz movement animated for analog watches

Application Features:
+ Adjustable position and size Clock
+ adjustable clock transparency
+ “always on top” Option
+ “Hot Corners “to bring the clock above all windows
+ watches are displayed on all desktops
+ App uses very few system resources

Main shopping application: full version – including

Desktop_Clock_1.8.1

https://www.fshare.vn/file/HAO8VHFEI2GU

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Fenêtre - Giữ 1 cửa sổ nào đó luôn trên đầu
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.