Desktop Clock – Đồng hồ trên Desktop

Mar 3, 2018
Lifestyle
0 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Ứng dụng “Desktop Clock” giúp bạn đặt đồng hồ đẹp và thiết thực trên Mac và Dock của bạn. Ứng dụng cung cấp 23 kiểu dáng đẹp để lựa chọn, tùy thuộc vào tính cách và sở thích của bạn.

Designs Clock:
+ Watches Analog
+ Design Flip-Clock
+ quartz movement animated for analog watches

Application Features:
+ Adjustable position and size Clock
+ adjustable clock transparency
+ “always on top” Option
+ “Hot Corners “to bring the clock above all windows
+ watches are displayed on all desktops
+ App uses very few system resources

Main shopping application: full version – including

Desktop_Clock_1.8.1

https://www.fshare.vn/file/HAO8VHFEI2GU

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Magnet - Phần mềm quản lý cửa sổ tuyệt vời trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.