Disk Warrior – Sửa lỗi ổ cứng Mac

Oct 8, 2018
MAC APPLICATION
0 0

When hard drive corruption occurs, your Mac may behave strangely (e.g., loooong pauses in Finder or Open/Close dialogs). In severe cases your Mac will refuse to startup. When Apple’s Disk First Aid (a feature of the Disk Utility) fails to fix a corrupted drive, turn to DiskWarrior.

Thông tin chi tiết tại trang chủ: http://www.alsoft.com/DiskWarrior/

Disk Warrior 5.0

https://www.fshare.vn/file/FTLAABETNH64

Disk Warrior 5.2

https://www.fshare.vn/file/5OSMFZH4VS3R

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  SMART Utility – Kiểm tra và chuẩn đoán lỗi ổ cứng trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
  • Mình bị lỗi này khi click vào “DiskWarrior 5 Installer”:
    An error prevented installation of DiskWarrior. Could not find Installer Items. -1700
    Mình đang dùng MacOS Sierra. Tình trạng này khắc phục như thế nào hả admin?

    Phuong May 23, 2017 8:39 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.