djay Pro – Trình giả lập dành cho DJ

May 22, 2020
FEATURED
2 1

djay Pro cung cấp bộ công cụ đầy đủ để bạn có thể trở thành một DJ chuyên nghiệp chỉ với chiếc Macbook trong tay. Đặc biệt với phiên bản vừa được cập nhật hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016 thì việc làm công việc DJ trên Macbook chưa bao giờ trở nên đơn giản hơn

REQUIREMENTSOS X 10.9 or later, 64-bit processor

 

djay Pro v1.2.0 OS X

https://www.fshare.vn/file/2TNHAN6L95PU

djay Pro v1.3.1

https://www.fshare.vn/file/FPXCLQNRMHCZ

djay Pro v1.4.1 (từ bản này hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/91ZQEJ6Z8T9G

djay Pro v1.4.1

https://www.fshare.vn/file/U2GVOKJPP3ZJ

djay Pro v1.4.3

https://www.fshare.vn/file/BETONYMVCQDG

djay Pro v1.4.4

https://www.fshare.vn/file/2XDO353REB5J

djay Pro v2.0.4

https://www.fshare.vn/file/ENSQ2RD9XM23

djay Pro v2.0.5

https://www.fshare.vn/file/EGRASVOKIM94

djay Pro v2.0.6

https://www.fshare.vn/file/RK9DQEFPZKM5

djay Pro v2.0.7

https://www.fshare.vn/file/J9BLRSEB26CX

djay Pro v2.0.8

https://www.fshare.vn/file/KBKLZYLQQ44X

djay Pro v2.0.9

https://www.fshare.vn/file/4C1TTD2W6S7D

djay Pro v2.0.10

https://www.fshare.vn/file/ODI5VPO1RHTH

djay Pro v2.0.11

https://www.fshare.vn/file/OSOTQX7WPI8A

djay Pro v2.0.12

https://www.fshare.vn/file/JZ5D4ASTIUD2

djay Pro v2.0.13

https://www.fshare.vn/file/ZDH2KF3X7WN8

djay Pro v2.0.14

https://www.fshare.vn/file/O5CYN49QNRKB

djay Pro v2.0.15

https://www.fshare.vn/file/28NBDKJOI79D

djay_Pro_2.0.16

https://www.fshare.vn/file/Z4D6IR2NSTHO

djay_Pro_2.1

https://www.fshare.vn/file/JKWN8VHK17OH

djay_Pro_2.1.1

https://www.fshare.vn/file/XWIL6QYEP7IO

djay_Pro_2.1.2

https://www.fshare.vn/file/BLQMMZU18T5X

djay_Pro_2.1.3

https://www.fshare.vn/file/KZ1V3FKEZH8D

djay_Pro_2.1.4

https://www.fshare.vn/file/7772GUK2C9YT

djay_Pro_2.2

https://www.fshare.vn/file/FWYWDUWOFRAV

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Ableton Live Suite 10 - Ứng dụng nhạc cụ ảo
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.