DjVu Reader Pro – Phần mềm đọc file DjVu

Jan 10, 2020
Business
0 0

DjVu Reader Pro: là phần mềm tốt nhất để đọc file DjVu trên mac với nhiều chế độ đọc khác nhau như:Full Screen View, Page Thumbnail, Searching Pane,Viewing Scale và Print .

Tính năng chính:

 • Open DjVu file quickly even very big file and read smoothly
 • Text Selecting
 • Search given content within document
 • Export to PDF, TXT
 • Quick Look Supported
 • Bookmarks Management
 • Toggle Contents Pane: Display with Thumbnails, Outline or Content only.
 • Full Screen Supported
 • Display Mode: Single Page, Single Page Continuous, Two Page, Two Page Continuous
 • Zoom: Zoom In, Zoom Actual Size , Zoom Out or Zoom to Fit
 • Previous/Next: Go to First Page, Previous Page, Next Page or Last Page
 • Printing

DjVu_Reader_Pro_2.3.1.

https://www.fshare.vn/file/K7Y37F9QNROT

DjVu_Reader_Pro_2.3.2

https://www.fshare.vn/file/YXJOFUQUTBQH

DjVu_Reader_Pro_2.3.4

https://www.fshare.vn/file/LM5HQ1NWDRJ4

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.