Goka macone

DjVu Reader Pro – Phần mềm đọc file DjVu

24/07/2022
Business
2 0

DjVu Reader Pro: là phần mềm tốt nhất để đọc file DjVu trên mac với nhiều chế độ đọc khác nhau như:Full Screen View, Page Thumbnail, Searching Pane,Viewing Scale và Print .

Tính năng chính:

 • Open DjVu file quickly even very big file and read smoothly
 • Text Selecting
 • Search given content within document
 • Export to PDF, TXT
 • Quick Look Supported
 • Bookmarks Management
 • Toggle Contents Pane: Display with Thumbnails, Outline or Content only.
 • Full Screen Supported
 • Display Mode: Single Page, Single Page Continuous, Two Page, Two Page Continuous
 • Zoom: Zoom In, Zoom Actual Size , Zoom Out or Zoom to Fit
 • Previous/Next: Go to First Page, Previous Page, Next Page or Last Page
 • Printing

DjVu_Reader_Pro_2.5.7

www.fshare.vn/file/RLBKM4FIY4BY

DjVu_Reader_Pro_2.5.8

www.fshare.vn/file/DTQZG3SDAYRN

DjVu_Reader_Pro_2.5.9

www.fshare.vn/file/O34X7UF9SY5J

DjVu_Reader_Pro_2.6.0

www.fshare.vn/file/IBRKBKM6RYA9

DjVu_Reader_Pro_2.6.1

www.fshare.vn/file/1RFMLRRBYN1Z

DjVu Reader Pro 2.6.2

www.fshare.vn/file/VIOLLZYID31M

DjVu Reader Pro 2.6.3

www.fshare.vn/file/FX7VINH5ZBA8

DjVu_Reader_Pro_2.6.4

www.fshare.vn/file/6774OSPW5NKP

DjVu_Reader_Pro_2.6.5

www.fshare.vn/file/73MMXIJVJQVU

DjVu Reader Pro 2.6.6

www.fshare.vn/file/XTY3AT4Q2VWL

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

DjVu_Reader_Pro_2.3.1.

www.fshare.vn/file/K7Y37F9QNROT

DjVu_Reader_Pro_2.3.2

www.fshare.vn/file/YXJOFUQUTBQH

DjVu_Reader_Pro_2.3.4

www.fshare.vn/file/LM5HQ1NWDRJ4

DjVu_Reader_Pro_2.3.5

www.fshare.vn/file/ZGY8XT2FSD5E

DjVu_Reader_Pro_2.3.6

www.fshare.vn/file/J5Q2P8OI9G7C

DjVu_Reader_Pro_2.3.7

www.fshare.vn/file/DFP3YBG2LJPM

DjVu_Reader_Pro_2.3.8

www.fshare.vn/file/GK84PW6UIPQD

DjVu_Reader_Pro_2.3.9

www.fshare.vn/file/INFVTAPCENTW

DjVu_Reader_Pro_2.4.0

www.fshare.vn/file/US79HFC5EB36

DjVu_Reader_Pro_2.4.1

www.fshare.vn/file/DFOUZ6K3EGTG

DjVu_Reader_Pro_2.4.2

www.fshare.vn/file/JHJXSX25BSUL

DjVu_Reader_Pro_2.4.3

www.fshare.vn/file/ENRMLSXZWCPA

DjVu_Reader_Pro_2.4.4

www.fshare.vn/file/TS7E58E3VXT1

DjVu_Reader_Pro_2.4.5

www.fshare.vn/file/WF3WZ1TS7BQI

DjVu_Reader_Pro_2.4.6

www.fshare.vn/file/ADRGQZKL12VY

DjVu_Reader_Pro_2.4.7 [từ bản này chạy Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/G4X12YFY8ZYO

DjVu_Reader_Pro_2.4.8

www.fshare.vn/file/OB9ZYLRTITBR

DjVu_Reader_Pro_2.4.9

www.fshare.vn/file/CO5D5D46BRKA

DjVu_Reader_Pro_2.5.0

www.fshare.vn/file/ZMWDW6R4W29S

DjVu_Reader_Pro_2.5.1

www.fshare.vn/file/X3AXLT3OV2EJ

DjVu_Reader_Pro_2.5.3

www.fshare.vn/file/HGLADO1UUIPP

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số (rất ít) phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Vender
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x